งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด 300 + 1,200 + 3,000 + 6,000 = 10,500 บาท

5 Weak ( ทีมอ่อน ) Strong ( ทีมแข็ง ) 30,000 PV 30,000 30,000 X 20 % = 6,00 0 ฿. 9,000 บาท 30,000 30,000 X 10 % = 3,000 ฿. 50,000 PV เก็บสะสม 20,000 PV

6 ที่ตำแหน่ง รายได้รวม สูงสุด ต่อวัน ( บาท ) รายได้รวม สูงสุด ต่อสัปดาห์ ( บาท ) รายได้รวมสูงสุด ต่อเดือน ( บาท ) 1Blonze 3,000 21,000 90,000 2Silver 6,000 42,000 180,000 3Gold 30,000 210,000 900,000 4Pearl 60,000 420,000 1,800,000 5Black Pearl 150,000 1,050,000 4,500,000 6Platinum 300,000 2,100,000 9,000,000 7Mobile 450,000 3,150,000 13,500,000

7

8

9 ตำแหน่ง อัตราการรับผลตอบแทน ค่าบริหารสายงาน (MATCHING) ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 Blonze5% Silver5% Gold5% Pearl5% Black Pearl5% Platinum5% Mobile5%

10 YO U Personal sponsor (generation) YOU 5 GENERATION S 5 %

11 = 20,000 X 10 รวมเป็น 200,000 บ. = 20,000 X 10 รวมเป็น 200,000 บ. = 200,000 X 5% ได้เท่ากับ 10,000 บ. = 200,000 X 5% ได้เท่ากับ 10,000 บ. รายได้ MB จากชั้นที่ 1 = 10,000 บาท มีรายได้ W/S คนละ 20,000 บ. ในเดือนนี้ สมมติมี 10 คน ในทีมชั้นที่ 1 สมมติมี 10 คน ในทีมชั้นที่ 1 500,000 บาท = 500,000 บาท มีรายได้ คนละ 5,000 บ. ใน เดือนนี้ มีรายได้ คนละ 5,000 บ. ใน เดือนนี้ = 2,000 คน X 5,000 บ. 10,000,000 X 5% = 10,000,000 X 5% สมมติชั้นที่ 3- 5 มี 2,000 คน ในทีม YOU รายได้ MB จาก ชั้นที่ 3-5 = 500,000 บาท 5 %


ดาวน์โหลด ppt You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google