งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์. การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะ คล้ายๆกันดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์. การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะ คล้ายๆกันดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์

2 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะ คล้ายๆกันดังนี้ ให้เลือกไปที่คำสั่ง Programs จาก Menu Start ค้นหาคำสั่ง Microsoft PowerPoint ภายใน Menu ที่เกิดขึ้น คลิกที่คำสั่ง Microsoft PowerPoint ที่พบ หลังจากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint

3 มารู้จักการเริ่มสร้างงานก่อนน่ะ เมื่อต้องการสร้างงานใหม่สามารถทำได้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้ คลิกที่ปุ่ม New หลังจากนั้นจะที่จอภาพจะปรากฏหน้าต่างย่อย ที่หน้าต่างนี้จะเป็นรูปแบบของหน้าแผ่นงานที่จะสร้าง โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าต้องการรูปแบบใด ในที่นี้ ให้เลือกที่ช่องแรก คลิกที่ปุ่ม OK หลังจากนั้นที่จอภาพจะมีลักษณะดังรูป

4 การแทรกภาพยนตร์และเสียง วิธีที่ 1 1. เลือกแทรก ไปที่ ภาพยนตร์และเสียง แล้วเลือก collection ตามต้องการ 2. จากนั้นก็แทรก แล้ว ปรับแต่งขนาดเหมือนกับ การแทรกรูปภาพ วิธีที่ 2 1. เลือกเค้าโครงภาพนิ่งที่ สามารถแทรกภาพยนตร์ และเสียงได้ ตาม collection ของเค้าโครง ภาพนิ่ง ในแถบ เครื่องมือทางขวามือ 2. แทรกภาพยนตร์และ เสียงตามต้องการ

5 การแทรกรูปภาพ 1. ไปที่ แทรก เลือก รูปภาพ ไปที่ภาพตัดปะ หรือจากแฟ้ม 2. เลือกรูปตามที่ต้องการ 3. แล้วสั่งแทรก 4. เราก็จะได้รูปตาม ต้องการ 5. จากนั้นเราก็ปรับขนาด ของรูปให้เหมาะสม กับหน้ากระดาษ นำเสนอของเรา

6 การแทรกพื้นหลัง วิธีที่ 1 1. ไปที่ รูปแบบ เลือกพื้น หลัง แล้วเลือก collection ตามต้องการโดยอาจจะ ใช้สีเป็นพื้นหลัง อาจจะ แทรกรูปภาพ เป็นต้น 2. หากต้องการแทรกพื้นผิว ลวดลาย หรือรูปภาพ ให้เลือก collection เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ แล้วเลือกสิ่งที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์. การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะ คล้ายๆกันดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google