งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์

2 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะคล้ายๆกันดังนี้ ให้เลือกไปที่คำสั่ง Programs จาก Menu Start ค้นหาคำสั่ง Microsoft PowerPoint ภายใน Menu ที่เกิดขึ้น คลิกที่คำสั่ง Microsoft PowerPoint ที่พบ หลังจากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint

3 มารู้จักการเริ่มสร้างงานก่อนน่ะ
เมื่อต้องการสร้างงานใหม่สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกที่ปุ่ม New หลังจากนั้นจะที่จอภาพจะปรากฏหน้าต่างย่อย ที่หน้าต่างนี้จะเป็นรูปแบบของหน้าแผ่นงานที่จะสร้าง โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าต้องการรูปแบบใด ในที่นี้ให้เลือกที่ช่องแรก คลิกที่ปุ่ม OK หลังจากนั้นที่จอภาพจะมีลักษณะดังรูป

4 การแทรกภาพยนตร์และเสียง
วิธีที่ 2 1.เลือกเค้าโครงภาพนิ่งที่สามารถแทรกภาพยนตร์และเสียงได้ ตามcollection ของเค้าโครงภาพนิ่ง ในแถบเครื่องมือทางขวามือ 2.แทรกภาพยนตร์และเสียงตามต้องการ วิธีที่ 1 1.เลือกแทรก ไปที่ภาพยนตร์และเสียง แล้วเลือก collection ตามต้องการ 2.จากนั้นก็แทรก แล้วปรับแต่งขนาดเหมือนกับการแทรกรูปภาพ

5 การแทรกรูปภาพ 1.ไปที่ แทรก เลือกรูปภาพ ไปที่ภาพตัดปะหรือจากแฟ้ม
1.ไปที่ แทรก เลือกรูปภาพ ไปที่ภาพตัดปะหรือจากแฟ้ม 2.เลือกรูปตามที่ต้องการ 3.แล้วสั่งแทรก 4.เราก็จะได้รูปตามต้องการ 5.จากนั้นเราก็ปรับขนาดของรูปให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษนำเสนอของเรา

6 การแทรกพื้นหลัง วิธีที่ 1
1.ไปที่ รูปแบบ เลือกพื้นหลัง แล้วเลือก collection ตามต้องการโดยอาจจะใช้สีเป็นพื้นหลัง อาจจะแทรกรูปภาพ เป็นต้น 2.หากต้องการแทรกพื้นผิว ลวดลาย หรือรูปภาพ ให้เลือก collection เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ แล้วเลือกสิ่งที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการใช้ โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google