งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด
11/587 ม.10 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 โทร , , แฟ็กซ์ MSN:

2 สถานการณ์ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการศึกษา
สถานศึกษาทุ่มงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีโอกาสใช้งานและค้นคว้าหาความรู้ แต่ทรัพยากรในห้องคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าจำนวนนักศึกษา ปัญหาจึงเกิดขึ้น

3 ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขแบบเดิม
ควบคุมการใช้งานเครื่องลำบาก เพราะนักศึกษามักใช้เครื่องต่อเนื่องเป็นเวลานานจนคนอื่นไม่มีโอกาสใช้ แม้นักศึกษาจะจองเครื่องล่วงหน้าไว้ ก็อาจไม่ได้ใช้เพราะคนที่ใช้อยู่ก่อนไม่ยอมลุกออกไป หรืออาจมีคนอื่นมาใช้แทน ไม่มีข้อมูลสถิติในการใช้งานเครื่องมาใช้ในการประเมินผลและวางแผน เจ้าหน้าที่มีงานหลายอย่าง ไม่สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้งานได้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จริงหรือไม่ เมื่อห้องคอมพิวเตอร์ปิดบริการในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องเดินตรวจสอบทีละเครื่องว่าปิดเรียบร้อยหรือไม่ ซึ่งอาจหลงลืมปิดไม่หมดทุกเครื่องได้

4 The Best Solution ดังนั้นทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมห้องคอมพิวเตอร์ แต่ใช้การกำหนดสิทธิ์ให้นักศึกษาแต่ละคนแทน เพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามสิทธิที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยมีระบบ PC CLASS CONTROL เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำเพียงแค่กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้นักศึกษาแต่ละคน และวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อส่งผู้บริหารเท่านั้น

5 PC Class Control ช่วยได้อย่างไร?
ด้วยระบบการกำหนดสิทธิ สามารถกำหนดสิทธิของนักศึกษาได้ว่าให้ใช้งานได้นานแค่ไหน เช่น ใช้ได้สัปดาห์ละ 10 ชม. วันละไม่เกิน 2 ชม. ถ้าเกินจากนี้จะล็อคทันที ระบบจองเครื่อง ให้นักศึกษาจองเครื่องล่วงหน้าได้จากเครื่อง Server หรือผ่าน Internet ก็ได้ โดยระบบจะแสดงเครื่องที่ว่างและจองได้เลย มีระบบตรวจสอบสถิติและรายงานผล ที่ช่วยบันทึกการใช้งานอย่างละเอียดพรอมจัดทำรายงานเพื่อนำมาประเมินผลและวางแผนการใช้งานเครื่องได้ โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกและประมวลผลเอง

6 PC Class Control ช่วยได้อย่างไร?
ระบบ System Logon เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีสิทธิใช้จริงๆหรือไม่ PC Class Control มีระบบ System Logon ที่ใช้ได้กับ Smart Card, Magnetic, Barcode หรือแม้แต่ลายนิ้วมือ ที่แสดงรายละเอียดของผู้ใช้ได้ทันที ผู้อื่นมาใช้แทนไม่ได้ ระบบตรวจสอบและควบคุมระยะไกล เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินปิดทีละเครื่อง ระบบตรวจสอบและควบคุมระยะไกล ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งปิด, Sleep/ Wake up, Lock/ Unlock ทุกเครื่องพร้อมกันได้ตามต้องการ รวมถึงส่ง Message โต้ตอบกับนักศึกษาได้อีกด้วย

7 PC Class Control คืออะไร?
ระบบที่ใช้ควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้ ควบคุมให้แต่ละคนใช้สิทธิที่ตัวเองมีอยู่เท่านั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอน นำข้อมูลที่มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ต่อได้ ใช้ร่วมกับระบบ Smart card หรือ Barcode Card หรือ Magnetic Card ก็ได้ เป็นระบบที่ทำงานแบบ Client/Server บนระบบเน็ตเวิร์คที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP

8 PC Class Control ประกอบด้วย
Hardware เครื่องอ่านบัตร (Reader) บัตร (Card) Software Software Master Control Software Client Control Data Manager Data Report

9 เครื่องอ่านบัตร (Reader)
โดยปกติระบบจะใช้ควบคู่กับระบบ Smart Card แต่หากทางสถานศึกษามีบัตรนักศึกษาแบบอื่นอยู่แล้วที่ไม่ใช่ Smart Card เช่น Magnetic, Barcode หรือแม้แต่ระบบลายนิ้วมือ ระบบPC Class Control ก็สามารถใช้ร่วมกับระบบเหล่านั้นได้

10 บัตร (Card) บัตรนักศึกษาใช้ได้ทั้งแบบ Contactless Smart Card
Magnetic Barcode ลายนิ้วมือ

11 บัตร (Card) นอกจากนี้นอกจากนี้ระบบยังมีการกำหนดประเภทของบัตรได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณดังนี้ Recycle Card บัตรหมุนเวียนใช้ในกรณีเป็นบัตรสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกและกำหนดเวลาใช้งานในแต่ละครั้งแน่นอน เช่น 1 ชั่วโมง/ครั้ง หรือ 2 ชั่วโมง/ครั้ง สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ต้องการสร้างฐานข้อมูลสิทธิการใช้ของนักศึกษาและไม่ต้องการแจกบัตรให้นักศึกษา สามารถใช้บัตรประเภทนี้ โดยให้นักศึกษาสามารถนำบัตรนักศึกษามาแลกบัตรเพื่อใช้ในการใช้งานเครื่องได้

12 บัตร (Card) Member Card
บัตรสมาชิกหรือบัตรนักศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการกำหนดสิทธิการใช้และแจกบัตรให้นักศึกษาทุกคน สะดวกในการที่ไม่ต้องมีการแลกบัตร และสามารถกำหนดสิทธิของนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันได้ Multi Application สามารถใช้บัตรในการกำหนดให้เป็นบัตรห้องสมุดหรือบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการเช็คเวลาเข้า-ออกได้

13 บัตร (Card) Temporary Card
บัตรชั่วคราว สำหรับนักศึกษาที่ลืมเอาบัตรมา หรือ สถานศึกษาที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลสิทธิการใช้ แต่ไม่ต้องการแจกบัตรให้นักศึกษา นักศึกษาสามารถนำบัตรนักศึกษามาแลกบัตรชั่วคราวนี้และสามารถกำหนดบัตรชั่วคราวให้มีสิทธิตามสิทธิที่เหลืออยู่จริงของของนักศึกษาคนนั้นได้ และยังสามารถหมุนเวียนให้เป็นบัตรชั่วคราวของนักศึกษาคนอื่นได้อีกด้วย

14 Software Master Control
โปรแกรมควบคุมเครื่องลูก คอยตรวจสอบสถานะของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในห้องเรียน สั่ง Lock / Unlock, Sleep / Wakeup, Shutdown และส่งข้อความระหว่างเครื่องลูกกับเครื่องแม่ได้ กำหนดการใช้งานของ User ได้ว่าให้สามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมง, วันไหน, เวลาไหน, กำหนดเป็นช่วงเวลาได้ ว่า 1 เดือน สามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมง ควบคุมการใช้งานเครื่อง Client ตามต้องการได้ เช่น 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น กำหนดสิทธิ์ User และ Staff ให้ทำงานได้ เช่น อนุญาตให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ Network, Add/Remove Program, Control Panel, Display, Properties ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหน้าจอคอมพิวเตอร์และ Configuration ของระบบ OS ผ่าน Control Panel ได้ ระบบ Logon ผู้ดูแลสามารถเลือกระบบการ Logon เป็นแบบ Password, Smart Card , Manual, Barcode Card, Magnetic Card หรือระบบลายนิ้วมือได้ตามต้องการ

15 Software Master Control
โปรแกรมควบคุมเครื่องลูก คอยตรวจสอบสถานะของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในห้องเรียน ระบบ Logon สามารถสั่งเลือกเครื่อง Client ให้กับ User ที่มาใช้งานแบบอัตโนมัติ หรือให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้เองได้ตามเครื่องที่ Show อยู่ในรายการ 1 ระบบสามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้ 256 เครื่อง ในรุ่น Enterprise Version ระบบสามารถใช้งานได้กับบัตร Barcode Card, Magnetic Card , Smart Card แบบ CPU Card, Memory Card, SLE4436, EMV Card, Contactless Smart Card มีระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร์และเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือจองผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบสามารถต่อเข้ากับฐานข้อมูลแบบ My SQL, Access, Oracle, MS SQL Server ได้ กำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกควบคุม

16 Software Client Control
โปรแกรมนี้ใช้ในการควบคุมเครื่องลูกข่าย สามารถ Lock เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบไม่ให้เข้าใช้ได้ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ Username และ Password หรือไม่ได้ขออนุญาตการใช้ที่เครื่อง Master โดยเสียบบัตร Smart Card หรือ Barcode Card เสียก่อน สามารถเปลี่ยนรูป Screen หน้าจอได้ตามต้องการ

17 Data Manager ระบบจัดการฐานข้อมูล
เพิ่ม/ ลบ/ เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข ข้อมูลของ Staff และ User

18 Data Report โปรแกรมบันทึก จัดทำรายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดทำสถิติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีการใช้งานกี่ชั่วโมง, ใครเป็นผู้ใช้, ใช้งานที่เครื่องไหน, เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไร รายงานประจำวัน/ สัปดาห์/ เดือน หรือตามความต้องการโดยกำหนดช่วงเวลาเอง แสดงผลในรูปแบบกราฟได้

19 Features สามารถสรุป Feature ของระบบได้ดังนี้ ระบบการกำหนดสิทธิ
ระบบการจองเครื่อง (Optional) ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูลและรายงาน ระบบ System Logon ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบ Print Control (เชื่อมต่อได้ แต่ไม่ได้รวมอยู่ใน PC Class Control)

20 ระบบการกำหนดสิทธิ สามารถกำหนดสิทธิในการใช้เครื่องของทั้ง Staff และนักศึกษา กำหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการใช้เครื่อง โดยอาจกำหนดสัปดาห์ละไม่เกิน 3-4 ชั่วโมง หรือเป็นภาคการศึกษาก็ได้ สามารถกำหนดสิทธิการใช้ การจองเครื่องและเวลาการใช้งาน ระยะเวลาการใช้ การพิมพ์เอกสาร การใช้อินเตอร์เน็ต และการใช้เครือข่ายได้ ซึ่งหากผู้ใช้ใช้เครื่องเกินสิทธิที่กำหนดไว้ เครื่องจะล็อคทันที

21 ระบบการกำหนดสิทธิ หน้าจอ User Right แสดงสิทธิของนักศึกษาที่สามารถใช้ได้ เช่นวันจันทร์ช่วง น. และวันพฤหัส น. ห้ามใช้เครื่อง(ช่องว่าง) นอกนั้นเข้าใช้ได้ตามปกติ(ช่องที่มี x) มีสิทธิ์ใช้งานอะไรได้บ้าง เช่น อินเตอร์เน็ต, เน็ตเวิร์ค เป็นต้น วันเวลาที่มีสิทธิ์ใช้งาน X คือช่วงที่ใช้ได้ ถ้าไม่มี X คือไม่มีสิทธิ์ใช้งานในช่วงนั้น ระยะเวลาที่ได้ใช้ไปแล้ว ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่มีสิทธิ์ใช้งานได้

22 ระบบการกำหนดสิทธิ หน้าจอ Staff Right แสดงสิทธิการใช้งานของพนักงาน

23 ระบบการกำหนดสิทธิ ในกรณีที่เครื่องยังไม่มีใครใช้ หรือ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ใช้งานในช่วงเวลานั้น หรือคนที่ใช้ Log off ไปแล้วเครื่องจะล็อคโดยอัตโนมัติ ตามหน้าจอดังภาพ

24 ระบบการกำหนดสิทธิ เมื่อมีการใช้งาน เครื่องลูกข่ายจะมีนาฬิกาแสดงเวลาที่ใช้อยู่มุมบนขวา

25 ระบบการจองเครื่อง นักศึกษาสามารถตรวจสอบเครื่องว่าง และทำการจองโดยใช้รหัสนักศึกษา และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน ระบบจะนำข้อมูลการจองและสิทธิของนักศึกษามาประกอบการตัดสินใจ ก่อนการอนุญาตให้ใช้งานเครื่องหรือเลือกเครื่องให้การจองสามารถทำได้ที่เครื่อง Master หรือผ่าน Internet

26 ระบบการจองเครื่อง นักศึกษาสามารถตรวจสอบเครื่องว่าง และทำการจองโดยใช้รหัสนักศึกษา และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน ระบบจะนำข้อมูลการจองและสิทธิของนักศึกษามาประกอบการตัดสินใจ ก่อนอนุญาตให้ใช้งานเครื่อง การจองสามารถทำได้ที่ เครื่อง Master หรือผ่าน Internet หน้าจอการจองเครื่องคอมพิวเตอร์

27 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
PC Class Control มีฟังก์ชั่นในการดูสถิติข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในครั้งต่อไป เช่น รายงานปริมาณการเข้าใช้เครื่องในแต่ละช่วงเวลา ช่วงใดที่มีน้อยอาจเปิดให้บริการในบางส่วนของห้องเพื่อประหยัดไฟ

28 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
กราฟแสดงปริมาณการเข้าใช้เครื่องแต่ละวัน ใน 1 สัปดาห์

29 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
รายงานแสดงการใช้เครื่องของนักเรียนแต่ละคน หากนักศึกษาคนใดที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์น้อย อาจเป็นไปได้ว่าไม่ใส่ใจค้นคว้าหาความรู้ หรือหากโดยรวมแล้วนักศึกษาส่วนมากใช้เวลาตามสิทธิที่ได้เต็มเวลา อาจต้องพิจารณาเพิ่มเวลาการใช้งาน เป็นต้น

30 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
รายงานแสดงการใช้เครื่องของนักศึกษาแต่ละคน

31 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
รายงานการใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ช่วยให้ทราบว่าหากเครื่องใดที่มีการใช้มาก อาจแสดงได้ว่ามีประสิทธิภาพดี นักศึกษาถึงใช้มาก และอาจต้องเตรียมอะไหล่เผื่อเสียไว้ด้วย หากเครื่องใดมีการใช้น้อย แสดงว่าประสิทธิภาพไม่ดี ต้องมีการปรับปรุง

32 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องว่าใช้งานเครื่องใด เป็นเวลาเท่าไหร่

33 ระบบตรวจสอบสถิติข้อมูล และรายงาน
รายงานผู้เข้าใช้ทั้งหมด

34 ระบบตรวจสอบและ ควบคุมระยะไกล
อาจารย์ที่ควบคุมห้องเรียนสามารถสั่ง Shutdown, Sleep/Wakeup และ Lock/Unlock เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนได้ตลอดเวลา ช่วยอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินไปทำทีละเครื่องเหมือนก่อน ส่ง Message โต้ตอบกับนักเรียนได้

35 ระบบตรวจสอบและ ควบคุมระยะไกล
หน้าจอการ Remote

36 ระบบตรวจสอบและ ควบคุมระยะไกล
หน้าจอรับข้อความของเครื่องลูกข่าย หน้าจอส่งข้อความจากเครื่องแม่

37 ระบบ System Logon ทางผู้ดูแลระบบสามารถเลือกว่านักเรียนที่จะเข้ามาใช้เครื่องจะต้อง Logon ด้วยวิธีใด ซึ่งสามารถเลือกได้ 4 วิธี คือ Password Barcode Smart Card Magnetic

38 ระบบจัดการฐานข้อมูล สามารถเพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข Database ได้ และระบบสามารถต่อเข้ากับฐานข้อมูลแบบ My SQL, Access, Oracle, MS SQL Server ได้

39 ระบบจัดการฐานข้อมูล หน้าจอ Database

40 ระบบ Print Control เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Print Control ที่เป็นระบบควบคุมการพิมพ์ คิดค่าบริการงานพิมพ์ กำหนดจำนวนงานพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลการใช้ที่ได้มาวางแผนในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ Print Control ไม่ได้รวมอยู่ในระบบ PC Class Control (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Print Control)

41 วิธีการเข้าใช้งาน เครื่องที่ยังไม่มีการใช้งานจะถูกล็อคอยู่
ถ้าใช้เสร็จก็ Log off เครื่องที่ยังไม่มีการใช้งานจะถูกล็อคอยู่ Server จะแสดงเครื่องที่ว่างเท่านั้น เครื่องที่ถูกใช้จะมีเวลาที่ใช้ไปบอกอยู่มุมบนขวา กลับมาหน้าจอล็อคเหมือนเดิม นักศึกษาเข้าใช้งาน นักศึกษาเสียบบัตร เข้าที่เครื่อง Server เลือกเครื่องที่ว่าง และกดปุ่มเข้าใช้งานเครื่องที่เลือกไว้ เข้าใช้งานเครื่อง ถ้าใช้ไม่เสร็จแต่หมดเวลาเครื่องจะล็อคต้องนำบัตรไปเสียบที่ Server ใหม่อีกครั้ง แต่จะใช้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ใช้ด้วย

42 ตัวอย่าง การวางระบบ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google