งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1, , งบลงทุน ภาพรวม2, ,

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวน เงิน ร้อยละ งบประจำ งบลงทุน ภาพรวม

3  งบประมาณจังหวัด ร้อยละ 8.86 ลำดับที่ 44 ของประเทศ  งบลงทุน ร้อยละ ลำดับ ที่ 3 ของประเทศ

4 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด โครงการชลประทาน สำนักงานบำรุงทาง สำนักงานทางหลวงชนบท สนง. ท้องถิ่นจังหวัด

5 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สนง. กศน สนง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำรวจภูธรจังหวัด รวม 1,


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google