งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  เปิด เฉพาะ ม. ต้น ม. ปลาย   เรียนฟรี   ใช้หลักสูตร กศน. 51 วิธีเรียน ทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  เปิด เฉพาะ ม. ต้น ม. ปลาย   เรียนฟรี   ใช้หลักสูตร กศน. 51 วิธีเรียน ทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1   เปิด เฉพาะ ม. ต้น ม. ปลาย   เรียนฟรี   ใช้หลักสูตร กศน. 51 วิธีเรียน ทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล

2   ไม่ต้องมาเรียนกับ ครู   เรียนด้วยตนเอง ที่ไหนก็ได้ตามเวลา ที่สะดวก   มีคะแนนระหว่าง ภาค 60 คะแนน

3   สอบปลายภาค 40 คะแนน   เมื่อสถาบันได้รับ สมัครและ ลงทะเบียนแล้ว จะ ส่งบัตรนักศึกษา คู่มือนักศึกษา ชุด การเรียน

4   มีอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำวิชา   ปฐมนิเทศทาง ETV และส่งเทปให้ นักศึกษา   เดือนที่ 2 ของการเรียน ส่งข้อสอบอัตนัย ระหว่าง ภาค ให้นักศึกษา

5   สอบปลายภาค 40 คะแนน   สอบ N-net   มีกิจกรรมสัมมนา ก่อนจบหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt   เปิด เฉพาะ ม. ต้น ม. ปลาย   เรียนฟรี   ใช้หลักสูตร กศน. 51 วิธีเรียน ทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google