งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิด เฉพาะ ม.ต้น ม.ปลาย เรียนฟรี ใช้หลักสูตร กศน. 51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิด เฉพาะ ม.ต้น ม.ปลาย เรียนฟรี ใช้หลักสูตร กศน. 51"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิด เฉพาะ ม.ต้น ม.ปลาย เรียนฟรี ใช้หลักสูตร กศน. 51
วิธีเรียนทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล เปิด เฉพาะ ม.ต้น ม.ปลาย เรียนฟรี ใช้หลักสูตร กศน. 51

2 ไม่ต้องมาเรียนกับครู
เรียนด้วยตนเอง ที่ไหนก็ได้ตามเวลาที่สะดวก มีคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน

3 สอบปลายภาค 40 คะแนน เมื่อสถาบันได้รับสมัครและลงทะเบียนแล้ว จะส่งบัตรนักศึกษา คู่มือนักศึกษา ชุดการเรียน

4 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา ปฐมนิเทศทาง ETV และส่งเทปให้นักศึกษา
เดือนที่ 2 ของการเรียน ส่งข้อสอบอัตนัย ระหว่างภาค ให้นักศึกษา

5 สอบปลายภาค 40 คะแนน สอบ N-net มีกิจกรรมสัมมนาก่อนจบหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt เปิด เฉพาะ ม.ต้น ม.ปลาย เรียนฟรี ใช้หลักสูตร กศน. 51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google