งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

3

4 ประวัติบริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเบียร์ช้างโดยได้รับโอนมาจาก บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด มหาชน และเริ่มทำธุรกรรม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา โรงงานเบียร์ซึ่งให้กำเนิดเบียร์ช้างขวดแรก ตั้งอยู่ ณ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท มีอาณา บริเวณทั้งสิ้น 330 ไร่ ด้วยความร่วมมือของบริษัท DANBREW., LTD A/S บริษัทก่อสร้างของประเทศเดนมาร์ก ที่มีประสบการณ์ก่อสร้างโรงงานเบียร์ชั้นนำ หลายแห่งทั่วโลก โรงงานผลิตเบียร์ที่อำเภอบางบาลใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดโรงงานหนึ่งของโลก มีกำลังการผลิตสูง เริ่มผลิตเบียร์ช้างครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ และวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ โรงงานเบียร์อำเภอบางบาลมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยเจ้าชายเฟรเดอริกมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศเดนมาร์กเสด็จฯเป็นองค์ประธาน

5 ลักษณะงานที่ทำ ทำที่สำนักงานบุคคล ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านสวัสดิการและผลประโยชน์บุคลากร เป็นผู้ช่วยด้านพัฒนากิจกรรมและฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยด้านความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยด้านสรรหาว่าจ้างและลงทะเบียนประวัติ

6 ความประทับใจ อยู่กันอย่างครอบครัว ไม่แบ่งกลุ่มกัน มีความสามัคคีกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน พี่ๆพนักงานคอยให้คำแนะนำเสมอ พนักงานในแผนกทุกคนคอยสอนงานให้ตลอด ทำให้ตนเองมีความกล้ามากขึ้น

7 ข้อดี ได้รู้ว่าการทำงานต้องทำอย่างตั้งใจ งานถึงจะออกมาดี
ได้รู้ว่าการทำงานต้องทำอย่างตั้งใจ งานถึงจะออกมาดี รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไร ฝึกให้เป็นคนอดทน อดกลั้น กับปัญหาที่เกิดขึ้น สอนให้รู้ว่าอนาคตเราจะต้องไปเจอสิ่งที่ยากกว่าวันนี้ ทำให้มีความตรงต่อเวลา มีความขยัน ทำให้เรารู้จักกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ

8 ข้อเสีย บางทีเราอาจจะไม่ชอบงานที่ทำ แต่เราก็ต้องทำ
พนักงานบางท่านเวลามีงานของตนเองจะไม่ทำ ให้เราทำแทนตลอด ระบบงานของบริษัทจัดไม่ดี พนักงานเวลานัดให้มารับของ ไม่ค่อยมาตรงตามเวลา เวลาที่มีคนมาสัมภาษณ์งานไม่ค่อยดูการแต่งตัว ว่าเรียบร้อยหรือเปล่า

9 ปัญหาและอุปสรรค แรกๆ เวลาค้นหารายชื่อพนักงานจะหายาก เพราะเราไม่รู้วิธีการหาว่าต้องทำอย่างไร คอมพิวเตอร์ช้า เครื่อง Printer ก็ไม่ค่อยดี เวลาสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมามักจะติดอยู่ที่เครื่อง เวลาเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติของพนักงาน มักจะหาแผนกที่พนักงานอยู่ไม่เจอ ไม่รู้ว่าแผนกอะไร

10 แนวทางแก้ไขปัญหา ถามพี่พนักงานในแผนกว่า การหารายชื่อพนักงานนั้นต้องหาอย่างไร พี่ก็จะสอนวิธีการหาให้ เวลาเราจะเก็บข้อมูลพนักงานเข้าแฟ้ม เมื่อเราไม่รู้ว่าพนักงานอยู่แผนกไหน เราก็ถามพี่ๆ พนักงานได้ ถ้าเราไม่รู้ในสิ่งไหน ไม่เข้าใจอะไรให้ถาม ไม่ต้องรอ ไม่ต้องอาย

11 การปฏิบัติงาน

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google