งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ที่ ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริว เวอรี่ (1991) จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ที่ ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริว เวอรี่ (1991) จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ที่ ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริว เวอรี่ (1991) จำกัด

2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

3

4 ประวัติบริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเบียร์ช้างโดย ได้รับโอนมาจาก บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด มหาชน และเริ่มทำธุรกรรม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ.2546 เป็นต้นมา โรงงานเบียร์ซึ่งให้กำเนิดเบียร์ ช้างขวดแรก ตั้งอยู่ ณ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท มีอาณา บริเวณทั้งสิ้น 330 ไร่ ด้วย ความร่วมมือของบริษัท DANBREW., LTD A/S บริษัท ก่อสร้างของประเทศเดนมาร์ก ที่มีประสบการณ์ ก่อสร้างโรงงานเบียร์ชั้นนำ หลายแห่งทั่วโลก โรงงานผลิตเบียร์ที่อำเภอบางบาลใช้เทคโนโลยีการ ผลิตที่ทันสมัยที่สุดโรงงานหนึ่งของโลก มีกำลังการ ผลิตสูง เริ่มผลิตเบียร์ช้างครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ. ศ. 2537 และวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ. ศ. 2538 โรงงานเบียร์อำเภอบางบาลมีพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการใน วันที่ 19 กรกฎาคม พ. ศ.2540 โดย เจ้าชายเฟรเดอริกมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศ เดนมาร์กเสด็จฯเป็นองค์ประธาน

5 ลักษณะงานที่ทำ ทำที่สำนักงานบุคคล ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้าน สวัสดิการและผลประโยชน์ บุคลากร เป็นผู้ช่วยด้านพัฒนา กิจกรรมและฝึกอบรม เป็น ผู้ช่วยด้านความปลอดภัย วิชาชีพ เป็นผู้ช่วยด้านสรรหา ว่าจ้างและลงทะเบียนประวัติ

6 ความประทับใจ อยู่กันอย่างครอบครัว ไม่ แบ่งกลุ่มกัน มีความสามัคคีกัน ไม่เอารัดเอา เปรียบซึ่งกันและกัน พี่ๆพนักงานคอยให้คำแนะนำ เสมอ พนักงานในแผนกทุกคนคอย สอนงานให้ตลอด ทำให้ตนเองมีความกล้ามากขึ้น

7 ข้อดี ได้รู้ว่าการทำงานต้องทำอย่างตั้งใจ งานถึงจะออกมาดี รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเราจะแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่างไร ฝึกให้เป็นคนอดทน อดกลั้น กับปัญหา ที่เกิดขึ้น สอนให้รู้ว่าอนาคตเราจะต้องไปเจอสิ่ง ที่ยากกว่าวันนี้ ทำให้มีความตรงต่อเวลา มีความขยัน ทำให้เรารู้จักกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ

8 ข้อเสีย บางทีเราอาจจะไม่ชอบงานที่ทำ แต่เราก็ ต้องทำ พนักงานบางท่านเวลามีงานของตนเองจะ ไม่ทำ ให้เราทำแทนตลอด ระบบงานของบริษัทจัดไม่ดี พนักงานเวลานัดให้มารับของ ไม่ค่อยมา ตรงตามเวลา เวลาที่มีคนมาสัมภาษณ์งานไม่ค่อยดูการ แต่งตัว ว่าเรียบร้อยหรือเปล่า

9 ปัญหาและอุปสรรค แรกๆ เวลาค้นหารายชื่อพนักงานจะหา ยาก เพราะเราไม่รู้วิธีการหาว่าต้องทำ อย่างไร คอมพิวเตอร์ช้า เครื่อง Printer ก็ไม่ ค่อยดี เวลาสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมามักจะ ติดอยู่ที่เครื่อง เวลาเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติของ พนักงาน มักจะหาแผนกที่พนักงานอยู่ ไม่เจอ ไม่รู้ว่าแผนกอะไร

10 แนวทางแก้ไขปัญหา ถามพี่พนักงานในแผนกว่า การหา รายชื่อพนักงานนั้นต้องหาอย่างไร พี่ก็ จะสอนวิธีการหาให้ เวลาเราจะเก็บข้อมูลพนักงานเข้าแฟ้ม เมื่อเราไม่รู้ว่าพนักงานอยู่แผนกไหน เราก็ถามพี่ๆ พนักงานได้ ถ้าเราไม่รู้ในสิ่งไหน ไม่เข้าใจอะไรให้ ถาม ไม่ต้องรอ ไม่ต้องอาย

11 การปฏิบัติงาน

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ที่ ได้รับจากบริษัท เบียร์ทิพย์ บริว เวอรี่ (1991) จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google