งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางรถไฟกับการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางรถไฟกับการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางรถไฟกับการตัดสินใจ
                   รางรถไฟกับการตัดสินใจ

2 มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้รางรถไฟ 2 ราง
รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่เล่นบนราง ที่ไม่ได้ใช้งาน ส่วนเด็กที่เหลือนั่งเล่นอยู่บนรางที่ยังใช้งานอยู่

3 เมื่อรถไฟแล่นมาคุณอยู่ใกล้ๆที่สับรางรถไฟ
คุณสามารถเปลี่ยนทางรถไฟไปยังรางที่ ไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยชีวิตเด็กส่วนใหญ่ แต่นั่นหมายถึงการเสียสละชีวิตของ เด็กคนที่เล่นอยู่บนรางที่ไม่ได้ใช้งาน

4 แต่ หรือคุณเลือกจะปล่อยให้รถไฟวิ่งทางเดิม?
ลองหยุดคิดสักนิด มีทางเลือกใดที่เราสามารถ ตัดสินใจได้ คุณต้องทำการตัดสินใจก่อนที่จะอ่านต่อไป แต่ รถไฟไม่สามารถหยุดรอ ให้คุณไตร่ตรองได้

5 คนส่วนมากอาจเลือกที่จะเปลี่ยนทาง
รถไฟและยอมสละชีวิตของเด็กคนนั้น ผมคิดว่า คุณก็อาจจะคิดเช่นเดียวกัน แน่นอน ตอนแรกผมก็คิดเช่นนี้เพราะการ ช่วยชีวิตเด็กส่วนมากด้วยการเสียสละชีวิต เด็กหนึ่งคนนั้นดูสมเหตุผลทั้งทางศีลธรรม และความรู้สึก

6 เด็กที่เลือกเล่นบนรางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่จริงเขา
แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่า เด็กที่เลือกเล่นบนรางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่จริงเขา ได้ตัดสินใจถูกต้องที่จะเล่นในสถานที่ๆ ปลอดภัย แล้วต่างหาก แต่ทว่า... เขากลับต้องเสียสละชีวิตให้กับเพื่อนที่ไม่ใส่ใจและเลือกที่จะเล่นในที่อันตราย

7 สถานที่ทำงาน ย่านชุมชนการเมือง โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย
สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันใน สถานที่ทำงาน ย่านชุมชนการเมือง โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย คนกลุ่มน้อยมักจะถูกเสียสละให้กับ ผลประโยชน์ของคนหมู่มาก

8 แม้ว่าคนกลุ่มน้อยจะฉลาดมองการณ์ไกลและคนหมู่มากจะโง่เง่าไม่ใส่ใจก็ตาม
เด็กคนที่เลือกที่จะไม่เล่นบนรางที่อยู่ในการใช้งานตามเพื่อนๆของเขา และคงไม่มีใครเสียน้ำตาให้หากเขาต้องสละชีวิตก็ตาม

9 เพื่อนที่ส่งต่อเรื่องนี้มาบอกว่าเขาจะ
ไม่พยายามเปลี่ยนเส้นทางรถไฟ เพราะเขาเชื่อว่าเด็กที่เล่นอยู่บนรางที่อยู่ ในการใช้งานย่อมรู้ดีว่ารางนั้นยังอยู่ใน ระหว่างการใช้งานและพวกเขาควรจะ หลบออกมาเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงหวูด รถไฟ

10 ถ้าทางรถไฟถูกเปลี่ยนเด็กหนึ่งคนนั้นต้อง
ตายอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่เคยคิดว่า รถไฟจะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนั้น นอกจากนั้น รางที่ไม่ได้ถูกใช้งานอาจเป็น เพราะรางนั้นไม่ปลอดภัยถ้ารถไฟถูก เปลี่ยนเส้นทางมาที่รางนี้

11 เราทำให้ชีวิตของผู้โดยสารทั้งหมดตกอยู่ใน
อันตราย ในขณะที่คุณพยายามช่วยชีวิตเด็กจำนวน หนึ่งโดยการสละชีวิตเด็กหนึ่งคน อาจกลายเป็นการสังเวยชีวิตผู้คนนับ ร้อยก็เป็นได้

12 เรารู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยการตัดสินใจอัน
ยากลำบาก บางครั้งเราอาจลืมไปว่าการตัดสินใจ อันรวดเร็วใช่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป จำไว้ว่า..... สิ่งที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติ และสิ่งที่เป็นที่นิยมไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอ ไปทุกๆคนสามารถทำสิ่งผิดพลาดได้

13 และนั่นคือเหตุผลที่เขาใส่ยางลบไว้ที่ปลายของดินสอ!!!


ดาวน์โหลด ppt รางรถไฟกับการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google