งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางรถไฟกับ การตัดสินใจ.  มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้ รางรถไฟ 2 ราง รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการ ใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ ใช้งานแล้ว  มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางรถไฟกับ การตัดสินใจ.  มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้ รางรถไฟ 2 ราง รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการ ใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ ใช้งานแล้ว  มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางรถไฟกับ การตัดสินใจ

2  มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้ รางรถไฟ 2 ราง รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการ ใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ ใช้งานแล้ว  มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่ เล่นบนราง ที่ไม่ได้ใช้งาน  ส่วนเด็กที่เหลือนั่งเล่นอยู่บน รางที่ยังใช้งานอยู่

3  เมื่อรถไฟแล่นมาคุณอยู่ใกล้ๆ ที่สับรางรถไฟ  คุณสามารถเปลี่ยนทาง รถไฟไปยังรางที่ ไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยชีวิต เด็กส่วนใหญ่  แต่นั่นหมายถึงการเสียสละ ชีวิตของ เด็กคนที่เล่นอยู่บนรางที่ ไม่ได้ใช้งาน

4  หรือคุณเลือกจะปล่อยให้ รถไฟวิ่งทางเดิม ?  ลองหยุดคิดสักนิด มี ทางเลือกใดที่เราสามารถ ตัดสินใจได้  คุณต้องทำการตัดสินใจ ก่อนที่จะอ่านต่อไป แต่  รถไฟไม่สามารถหยุดรอ ให้ คุณไตร่ตรองได้

5  คนส่วนมากอาจเลือกที่ จะเปลี่ยนทาง รถไฟและยอมสละชีวิต ของเด็กคนนั้น  ผมคิดว่า คุณก็อาจจะคิด เช่นเดียวกัน  แน่นอน ตอนแรกผมก็คิด เช่นนี้เพราะการ ช่วยชีวิตเด็กส่วนมากด้วย การเสียสละชีวิต เด็กหนึ่งคนนั้นดูสมเหตุผล ทั้งทางศีลธรรม และความรู้สึก

6  แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่า  เด็กที่เลือกเล่นบนรางที่ไม่ได้ ใช้งานแล้วที่จริงเขา ได้ตัดสินใจถูกต้องที่จะเล่นใน สถานที่ๆ ปลอดภัย แล้วต่างหาก แต่ทว่า...  เขากลับต้องเสียสละชีวิตให้กับ เพื่อนที่ไม่ใส่ใจและเลือกที่จะ เล่นในที่อันตราย

7  สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น รอบตัวเราทุกวันใน สถานที่ทำงาน ย่านชุมชน การเมือง โดยเฉพาะในสังคม ประชาธิปไตย  คนกลุ่มน้อยมักจะถูก เสียสละให้กับ ผลประโยชน์ของคนหมู่ มาก

8  แม้ว่าคนกลุ่มน้อยจะฉลาด มองการณ์ไกลและคนหมู่ มากจะโง่เง่าไม่ใส่ใจก็ตาม  เด็กคนที่เลือกที่จะไม่เล่น บนรางที่อยู่ในการใช้งาน ตามเพื่อนๆของเขา  และคงไม่มีใครเสียน้ำตาให้ หากเขาต้องสละชีวิตก็ตาม

9  เพื่อนที่ส่งต่อเรื่องนี้มา บอกว่าเขาจะ ไม่พยายามเปลี่ยน เส้นทางรถไฟ  เพราะเขาเชื่อว่าเด็กที่เล่น อยู่บนรางที่อยู่ ในการใช้งานย่อมรู้ดีว่า รางนั้นยังอยู่ใน ระหว่างการใช้งานและ พวกเขาควรจะ หลบออกมาเมื่อพวกเขา ได้ยินเสียงหวูด รถไฟ

10  ถ้าทางรถไฟถูกเปลี่ยนเด็ก หนึ่งคนนั้นต้อง ตายอย่างแน่นอนเพราะ เขาไม่เคยคิดว่า รถไฟจะเปลี่ยนมาใช้ เส้นทางนั้น  นอกจากนั้น รางที่ไม่ได้ถูก ใช้งานอาจเป็น เพราะรางนั้นไม่ปลอดภัย ถ้ารถไฟถูก เปลี่ยนเส้นทางมาที่รางนี้

11  เราทำให้ชีวิตของผู้โดยสาร ทั้งหมดตกอยู่ใน อันตราย  ในขณะที่คุณพยายาม ช่วยชีวิตเด็กจำนวน หนึ่งโดยการสละชีวิตเด็ก หนึ่งคน  อาจกลายเป็นการสังเวย ชีวิตผู้คนนับ ร้อยก็เป็นได้

12  เรารู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยการ ตัดสินใจอัน ยากลำบาก  บางครั้งเราอาจลืมไปว่าการ ตัดสินใจ อันรวดเร็วใช่จะเป็นสิ่งที่ ถูกต้องเสมอไป จำไว้ว่า.....  สิ่งที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้อง เป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติ และสิ่งที่เป็นที่นิยมไม่ จำเป็นต้องถูกต้องเสมอ ไปทุกๆคนสามารถทำสิ่ง ผิดพลาดได้

13 และนั่นคือ เหตุผลที่เขา ใส่ยางลบไว้ ที่ปลายของ ดินสอ!!!


ดาวน์โหลด ppt รางรถไฟกับ การตัดสินใจ.  มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้ รางรถไฟ 2 ราง รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการ ใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ ใช้งานแล้ว  มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google