งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 หน้า 21 ข้อ 5 โจทย์ ถังเปล่าใบหนึ่ง หนัก 34.75 กรัม เอาน้ำใส่ถัง แล้วชั่งใหม่ได้หนัก 85.2 กรัม น้ำในถังมีน้ำหนักเท่าไร

4 แนวคิด น้ำหนักถังที่มีน้ำ ลบออกจาก น้ำหนักถังเปล่า

5 วิธีทำ ถังใส่น้ำหนัก 85.2 กรัม ถังเปล่าหนัก 34.75 กรัม น้ำมีน้ำหนัก ดังนั้นน้ำมีน้ำหนัก 50.45 กรัม 85.2 - 34.75 กรัม

6 การหาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะดำเนินการ อย่างไร ได้สิ่งที่โจทย์ถาม หน้า 21 ข้อ 6 ถึง 10

7 หน้า 21 ข้อ 6 โจทย์ ถ้วยยูเรกา ใบหนึ่งหนัก 20.4 กรัม เอาน้ำใส่เต็มถ้วยชั่ง หนัก 243.2 กรัม ใส่น้ำเกลือชั่ง หนัก 248.5 กรัม น้ำเบากว่า น้ำเกลือกี่กรัม

8 แนวคิด น้ำหนักถ้วยใส่น้ำเกลือ ลบออกจาก น้ำหนักถ้วยใส่น้ำ


ดาวน์โหลด ppt การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google