งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การหารทศนิยม สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 หนัก 34.75 กรัม เอาน้ำใส่ถัง แล้วชั่งใหม่ได้หนัก 85.2 กรัม
หน้า 21 ข้อ5 ถังเปล่าใบหนึ่ง โจทย์ หนัก กรัม เอาน้ำใส่ถัง แล้วชั่งใหม่ได้หนัก 85.2 กรัม น้ำในถังมีน้ำหนักเท่าไร

4 แนวคิด น้ำหนักถังเปล่า ลบออกจาก น้ำหนักถังที่มีน้ำ

5 ถังเปล่าหนัก กรัม วิธีทำ ถังใส่น้ำหนัก กรัม น้ำมีน้ำหนัก กรัม ดังนั้นน้ำมีน้ำหนัก กรัม

6 หน้า 21 ข้อ 6 ถึง 10 การหาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด
2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะดำเนินการ อย่างไร ได้สิ่งที่โจทย์ถาม หน้า 21 ข้อ 6 ถึง 10

7 ถ้วยยูเรกา ใบหนึ่งหนัก 20.4 กรัม เอาน้ำใส่เต็มถ้วยชั่ง
หน้า 21 ข้อ6 โจทย์ ถ้วยยูเรกา ใบหนึ่งหนัก 20.4 กรัม เอาน้ำใส่เต็มถ้วยชั่ง หนัก กรัม ใส่น้ำเกลือชั่ง หนัก กรัม น้ำเบากว่า น้ำเกลือกี่กรัม

8 แนวคิด น้ำหนักถ้วยใส่น้ำ ลบออกจาก น้ำหนักถ้วยใส่น้ำเกลือ


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google