งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

2 ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

3 ใช้ไดแอลเกจเพื่อวัดการคดของแกนกระเดื่องลิ้น
วิธีใช้ไดแอลเกจ ใช้ไดแอลเกจเพื่อวัดการคดของแกนกระเดื่องลิ้น

4 การใช้ไดแอลเกจวัดระยะห่างแกนกระเดื่องลิ้นกับบุ๊ชกระเดื่องลิ้น

5 การวัดความโตในกระบอกสูบ
การใช้ไดแอลเกจวัดการวัดความโตในกระบอกสูบ

6 การเลือกเกรด ระดับความโตของลูกสูบ
การใช้ไดแอลเกจวัดระดับความโตของลูกสูบ

7 การคดของเพลาลูกเบี้ยว
ใช้ไดแอลเกจวัดการคดของเพลาลูกเบี้ยว

8 ระยะห่างเพลาลูกเบี้ยวกับบุ๊ชเพลาลูกเบี้ยว
ใช้ไดแอลเกจเพื่อวัดความโตในบุ๊ชเพลาลูกเบี้ยว

9 การคดของเพลาข้อเหวี่ยง
ใช้ไดแอลเกจการคดของเพลาข้อเหวี่ยง

10 ระยะห่างสลักลูกสูบกับรูสลักในลูกสูบ
ใช้ไดแอลเกจวัดในเพื่อวัดความโตรูสลักในลูกสูบ

11 ความโตภายในเฟืองพ่วง (เฟืองสะพาน ) A


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google