งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge). ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge). ไดอัลเกจ (Dial Gauge)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

2 ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

3 วิธีใช้ไดแอลเกจ การคด ของแกนกระเดื่องลิ้น ใช้ไดแอลเกจเพื่อวัดการคด ของแกนกระเดื่องลิ้น

4 การใช้ไดแอลเกจวัดระยะห่างแกน กระเดื่องลิ้นกับบุ๊ชกระเดื่องลิ้น ระยะห่างแกนกระเดื่องลิ้นกับบุ๊ชกระเดื่องลิ้น

5 การวัดความโตในกระบอกสูบ การใช้ไดแอลเกจวัดการวัดความโตในกระบอกสูบ

6 การเลือกเกรด ระดับความโตของ ลูกสูบ การใช้ไดแอลเกจวัดระดับความโตของลูกสูบ

7 การคดของเพลาลูกเบี้ยว การคดของเพลาลูกเบี้ยว ใช้ไดแอลเกจวัดการคดของเพลาลูกเบี้ยว

8 ระยะห่างเพลาลูกเบี้ยวกับบุ๊ชเพลา ลูกเบี้ยว ใช้ไดแอลเกจเพื่อวัดความโตในบุ๊ชเพลาลูกเบี้ยว

9 การคดของเพลาข้อเหวี่ยง การคดของเพลาข้อเหวี่ยง ใช้ไดแอลเกจการคดของเพลาข้อเหวี่ยง

10 ระยะห่างสลักลูกสูบกับรูสลักใน ลูกสูบ ใช้ไดแอลเกจวัดในเพื่อวัดความโตรูสลักในลูกสูบ

11 ความโตภายในเฟืองพ่วง ( เฟือง สะพาน ) A ใช้ซิลินเดอร์เกจวัดความโตภายในเฟืองพ่วง ( เฟืองสะพาน ) A


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือวัด ไดอัลเกจ (Dial Gauge). ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google