งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

2 Altitude LEO (Low Earth Orbit) 0 to 2,000km. MEO (Medium Earth Orbit) 0 to 35,786km. HEO (High Earth Orbit) 35,786 to up km. 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

3 Thaicom 1, 2 HS 376L 120, 78.5 degree East 18Dec1993,7Oct1994 2KU-Band(+1) 10 C-Band(+2) Life time 15Y 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

4 Thaicom4(iPstar1) LS 1300S 11Aug2005 119.5 degree East 87 KU-Band 10 KA-Band Life time 12Y 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

5 Thaicom 5 Spacebus3000A 27May2006 78.5degree East 24 C-Band 14 KU-Band Life time 14Y 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

6 Thaicom 5 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

7 Sputnik-1 Mission Oct4, 1957 to Jan4, 1958 Speed 29,000 km./hr. Emitted radio 20.005, 40.005MHz Mass 83 kg. Type Atmosphereric studies Apoapsis 939km. (surface) Periapsis 215km. 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

8 ERS-2 April 21, 1995 Global Ozone Monitoring Experiment Visible spectrum for Chlorophy II andVegetation 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

9 ISS (LEO) Lauch 1998 Mass 245,735 kg. Speed 27,743.8 km/hr Perigee 331 km Apogee 339 km 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

10 GPS (MEO) L1 1575.42 MHz L2 1227.60 MHz L3 1381.05 MHz L4 1379.913 MHz L5 1176.45 MHz 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

11 Moniya (HEO) 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

12 Spy Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

13 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

14 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40

15 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40


ดาวน์โหลด ppt ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google