งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

2 Altitude LEO (Low Earth Orbit) 0 to 2,000km. MEO (Medium Earth Orbit) 0 to 35,786km. HEO (High Earth Orbit) 35,786 to up km. 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

3 Thaicom 1, 2 HS 376L 120, 78.5 degree East 18Dec1993,7Oct1994 2KU-Band(+1) 10 C-Band(+2) Life time 15Y 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

4 Thaicom4(iPstar1) LS 1300S 11Aug degree East 87 KU-Band 10 KA-Band Life time 12Y 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

5 Thaicom 5 Spacebus3000A 27May degree East 24 C-Band 14 KU-Band Life time 14Y 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

6 Thaicom 5 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

7 Sputnik-1 Mission Oct4, 1957 to Jan4, 1958 Speed 29,000 km./hr. Emitted radio , MHz Mass 83 kg. Type Atmosphereric studies Apoapsis 939km. (surface) Periapsis 215km. 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

8 ERS-2 April 21, 1995 Global Ozone Monitoring Experiment Visible spectrum for Chlorophy II andVegetation 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

9 ISS (LEO) Lauch 1998 Mass 245,735 kg. Speed 27,743.8 km/hr Perigee 331 km Apogee 339 km 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

10 GPS (MEO) L MHz L MHz L MHz L MHz L MHz 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

11 Moniya (HEO) 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

12 Spy Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

13 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

14 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา

15 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ดาวเทียม Satellite 09/04/58 วินิจ กัลยาณพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีทาง การศึกษา 0-2354-5730-40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google