งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน

4 ครูปพิชญา คนยืน 1. จำนวน เปอร์เซ็นต์คะแนน น้อยที่สุดคือ 46 2. จำนวน เปอร์เซ็นต์คะแนน มากที่สุดคือ 98

5 ครูปพิชญา คนยืน 2. หาพิสัย 98 – 46 = 52 3. อันตรภาคชั้น = = 7.4 = 8

6 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาค ชั้น ขีด คะแนน ความ ถี่ 45 – 52 53 – 60 61 – 68 69 - 77 // /// //// //// // 2 3 3 12

7 ครูปพิชญา คนยืน 78 – 95 96 – 104 105 – 112 รวม //// /// // 8 2 30 - -

8 ครูปพิชญา คนยืน 4. หาขอบเขตบน - ขอบเขตล่างของ อันตรภาคชั้น ชั้น 45 – 52 ขอบบนคือ 52.5 ขอบ ล่างคือ 44.5

9 ครูปพิชญา คนยืน ชั้น 53 -60 ขอบบนคือ 60.5 ขอบล่างคือ 52.5 ชั้น 61 -68 ขอบบนคือ 68.5 ขอบล่างคือ 60.5 ชั้น 69 -77 ขอบบนคือ 77.5 ขอบล่างคือ 68.5 ชั้น 53 -60 ขอบบนคือ 60.5

10 ครูปพิชญา คนยืน ชั้น 78 – 95 ขอบ บนคือ 95.5 ขอบ ล่างคือ 77.5 ชั้น 96 -104 ขอบ บนคือ 104.5 ขอบ ล่างคือ 95.5 ชั้น 105 - 112 ขอบบนคือ 112.5 ขอบ ล่างคือ 104.5

11 ครูปพิชญา คนยืน วิธีหาขีดจำกัดล่าง ของชั้นแรก เช่น คะแนนต่ำสุดเป็น 58 ขนาด อันตร ภาคชั้นเป็น 5 จะได้จำนวนเต็มคือ = 11.6 = 11 ( ปัดเศษ ทิ้ง ) ขีดจำกัดล่างคือ 11 5 = 55

12 ครูปพิชญา คนยืน วิธีหาขีดจำกัดบน ของชั้นแรก ขีดจำกัดบน = ( ขีดจำกัดล่าง + ขนาดอันตรภาคชั้น ) – 1 = (55 + 5) – 1 = 60 -1 = 59 ชั้นแรก คือ 55 - 59

13 ครูปพิชญา คนยืน ขีดจำกัดของชั้นต่อไป บวกขีดจำกัดด้วย ขนาดอันตรภาคชั้น ( คือบวกด้วย 5) 55 – 59 65 – 69 75 - 79 60 – 64 70 - 74

14 ครูปพิชญา คนยืน ในการสอบ คราวหนึ่ง มีนักเรียน 30 คน ทำคะแนนได้ ดังนี้ ตัวอย่ าง 46 75 70 65 60 87 87 83 93 70 78 50 76 76 71 59 79 98 55 75 73 94 65 76 71 97 67 70 81 78

15 ครูปพิชญา คนยืน 1. จงทำตาราง แจกแจงความถี่ที่มี ขนาดอันตรภาค ชั้น = 10 2. จงทำตารางแจก แจงความถี่ที่มี ขนาดอันตรภาคชั้น = 4

16 ครูปพิชญา คนยืน วิธี ทำ ขนาด อันตรภาคชั้น = 10 คะแนนต่ำสุดคือ 46 = = 4.6 = 4 ขีดจำกัดล่างของชั้น แรก = 4 10 = 40

17 ครูปพิชญา คนยืน ขีดจำกัดบนของชั้นแรก = (40 + 10 ) -1 = 50 – 1 = 49 อันตรภาคชั้น แรก คือ 40 - 49

18 ครูปพิชญา คนยืน อันตร ภาคชั้น ขีด คะแนน ความ ถี่ 40 – 49 / 1 50 – 59 /// 3 60 – 69 //// 4 70 - 79 //// //// //// 14 80 - 89 //// 4 90 - 99 //// 4

19 ครูปพิชญา คนยืน รวม 30 (2) ให้นักเรียนลอง หาเองนะค่ะ

20 ครูปพิชญา คนยืน การบ้า น หน้า 106 แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ 1,2 ใหญ่

21 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน อังคารหน้า เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google