งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน

4 ครูปพิชญา คนยืน 1. จำนวน เปอร์เซ็นต์คะแนน น้อยที่สุดคือ จำนวน เปอร์เซ็นต์คะแนน มากที่สุดคือ 98

5 ครูปพิชญา คนยืน 2. หาพิสัย 98 – 46 = อันตรภาคชั้น = = 7.4 = 8

6 ครูปพิชญา คนยืน อันตรภาค ชั้น ขีด คะแนน ความ ถี่ 45 – – – // /// //// //// //

7 ครูปพิชญา คนยืน 78 – – – 112 รวม //// /// //

8 ครูปพิชญา คนยืน 4. หาขอบเขตบน - ขอบเขตล่างของ อันตรภาคชั้น ชั้น 45 – 52 ขอบบนคือ 52.5 ขอบ ล่างคือ 44.5

9 ครูปพิชญา คนยืน ชั้น ขอบบนคือ 60.5 ขอบล่างคือ 52.5 ชั้น ขอบบนคือ 68.5 ขอบล่างคือ 60.5 ชั้น ขอบบนคือ 77.5 ขอบล่างคือ 68.5 ชั้น ขอบบนคือ 60.5

10 ครูปพิชญา คนยืน ชั้น 78 – 95 ขอบ บนคือ 95.5 ขอบ ล่างคือ 77.5 ชั้น ขอบ บนคือ ขอบ ล่างคือ 95.5 ชั้น ขอบบนคือ ขอบ ล่างคือ 104.5

11 ครูปพิชญา คนยืน วิธีหาขีดจำกัดล่าง ของชั้นแรก เช่น คะแนนต่ำสุดเป็น 58 ขนาด อันตร ภาคชั้นเป็น 5 จะได้จำนวนเต็มคือ = 11.6 = 11 ( ปัดเศษ ทิ้ง ) ขีดจำกัดล่างคือ 11 5 = 55

12 ครูปพิชญา คนยืน วิธีหาขีดจำกัดบน ของชั้นแรก ขีดจำกัดบน = ( ขีดจำกัดล่าง + ขนาดอันตรภาคชั้น ) – 1 = (55 + 5) – 1 = = 59 ชั้นแรก คือ

13 ครูปพิชญา คนยืน ขีดจำกัดของชั้นต่อไป บวกขีดจำกัดด้วย ขนาดอันตรภาคชั้น ( คือบวกด้วย 5) 55 – – –

14 ครูปพิชญา คนยืน ในการสอบ คราวหนึ่ง มีนักเรียน 30 คน ทำคะแนนได้ ดังนี้ ตัวอย่ าง

15 ครูปพิชญา คนยืน 1. จงทำตาราง แจกแจงความถี่ที่มี ขนาดอันตรภาค ชั้น = จงทำตารางแจก แจงความถี่ที่มี ขนาดอันตรภาคชั้น = 4

16 ครูปพิชญา คนยืน วิธี ทำ ขนาด อันตรภาคชั้น = 10 คะแนนต่ำสุดคือ 46 = = 4.6 = 4 ขีดจำกัดล่างของชั้น แรก = 4 10 = 40

17 ครูปพิชญา คนยืน ขีดจำกัดบนของชั้นแรก = ( ) -1 = 50 – 1 = 49 อันตรภาคชั้น แรก คือ

18 ครูปพิชญา คนยืน อันตร ภาคชั้น ขีด คะแนน ความ ถี่ 40 – 49 / 1 50 – 59 /// 3 60 – 69 //// //// //// //// //// //// 4

19 ครูปพิชญา คนยืน รวม 30 (2) ให้นักเรียนลอง หาเองนะค่ะ

20 ครูปพิชญา คนยืน การบ้า น หน้า 106 แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ 1,2 ใหญ่

21 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน อังคารหน้า เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน เฉลย การบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google