งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เลือก rounded rectangle tool แล้วทำการสร้างรูปสีเหลี่ยม ตามรูปด้านล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เลือก rounded rectangle tool แล้วทำการสร้างรูปสีเหลี่ยม ตามรูปด้านล่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เลือก rounded rectangle tool แล้วทำการสร้างรูปสีเหลี่ยม ตามรูปด้านล่าง

2 2. วาดรูปวงกลม โดยใช้ Ellipse Tool ขณะที่วาดนั้นให้กด shift เพื่อทำให้รูปนั้นกลมสวยงาม

3 3. ใช้ Pen tool ในการสร้างเส้นโค้งตามด้านล่าง โดย กำหนด stoke ตามได้เลย

4 4. สร้างเส้นโค้งอีกครั้ง ตามรูปด้านล่างเลย

5 5. ให้ click เลือกเส้นโค้งทั้งสองเส้น แล้วไปที่ object --- >Expand จากนั้นให้เลือกที่ Stroke

6 6. ให้เลือกรูปที่เราวาดทั้งหมด แล้วคลิกขวา เลือก Group

7 7. จากนั้นไปที่ Effects --->3D --->Extrude&Bevel

8 8. ในช่อง Perspective ให้กำหนดเท่ากับ 42 Extrude Depth กำหนดเป็น 25 pt แล้วทำการหมุนรูปให้ดูเป็นรูป สามมิติที่สวยงาม

9 9. ตกแต่งด้านหน้าของรูปโดยการไล่สีตามด้านล่าง ในที่นี้เรา บันทึกรูปจาก illustrator แล้วนำไปเปิดใน photoshop แล้ว ทำการเลือกเฉพาะด้านหน้าของรูปเพื่อใส่สีแบบไล่สีตาม ด้านล่าง


ดาวน์โหลด ppt 1. เลือก rounded rectangle tool แล้วทำการสร้างรูปสีเหลี่ยม ตามรูปด้านล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google