งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกลักษณะเต่านา มลายู. เต่านามลายู (Malayemys macrocephala) เต่านามลายู ( Malayemys macrocephala) เป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกลักษณะเต่านา มลายู. เต่านามลายู (Malayemys macrocephala) เต่านามลายู ( Malayemys macrocephala) เป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกลักษณะเต่านา มลายู

2 เต่านามลายู (Malayemys macrocephala) เต่านามลายู ( Malayemys macrocephala) เป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ ป่าคุ้มครอง ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2558 จำแนกออกมาจาก เต่านาอินโด จีน (Malayemys subtrijuga) ซึ่งเป็น สัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกระทรวง เดิม

3 ผลทางกฏหมาย ผู้มีไว้ในครอบครอง เต่านามลายู ต้องจดแจ้ง การครอบครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดที่ สัตว์น้ำนั้นอยู่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฏ กระทรวงมีผลบังคับใช้ กฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ วันที่ 14 มีนาคม 2558 ผู้มีไว้ในครอบครองต้องแจ้งการครอบครอง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักงานประมงจังหวัดรายงานผลกรมประมง ภายใน 18 มิถุนายน 2558

4 Kingdom Animalia Phylum Chordata Class Reptilia Order Testudines Family Geoemydidae Genus Malayemys Species subtrijuga TAXONOMY

5 M. macrocephal a M. subtrijuga เส้นสีขาวใต้จมูก (Nasal Strip) ≤ 4 เส้นสีขาวใต้จมูก (Nasal Strip) ≥ 6 เส้นสีขาวใต้ตา (Infraorbital Stripe) อ้อม ด้านหน้าของตา มีขนาด กว้างกว่า เส้นสีขาวใต้ตา (Infraorbital Stripe) อ้อมด้านหน้าของตา มี ขนาดแคบกว่า ลักษณะ ทั่วไป

6 M. macrocephal a M. subtrijuga

7

8 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสงวนคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำและ อนุสัญญา ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โทร. 0 2561 4689


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกลักษณะเต่านา มลายู. เต่านามลายู (Malayemys macrocephala) เต่านามลายู ( Malayemys macrocephala) เป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google