งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. พิชญะ สุทธิเดช ม 3/1 เลขที่ 7 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. พิชญะ สุทธิเดช ม 3/1 เลขที่ 7 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. พิชญะ สุทธิเดช ม 3/1 เลขที่ 7 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 ปัญหาในชุมชน 1. สารเสพติด 2. ทำตามสื่อ เช่น ลักขโมย 3. เด็กแว้น

3 การแก้ปัญหา 1. พาไปอบรม 2 ไม่ควรทำตาม 3. ควรเอาใจใส่เขาให้มากๆๆ

4 ปัญหาในโรงเรียน 1. ทะเลาะวิวาส 2 เรียนไม่รู้เรื่อง 3. ชู้สาว 4. บุหรี่

5 การแก้ปัญหา 1. ควรให้คำปรึกษา กับคุณครู 2. ควรถามคุณครู เวลาไม่เข้าใจ 3. ไม่ควรให้อยู่ตามลำพัง ในที่ลับตาคน 4. ควรให้คำปรึกษากับครู ถ้าเราจะเลิก

6 สรุป 1. ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กให้ดี 2. ไม่ควรให้เด็กเร่ร่อน

7 คำคม ความรักก็เหมือนรอยสัก งดงาม แต่เจ็บปวด เกิดเป็นคนถ้าไม่รู้จักการให้อภัย จากส่วนลึก ของหัวใจแล้ว คนๆ นั้นจะนอนหรับฝันดีได้ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. พิชญะ สุทธิเดช ม 3/1 เลขที่ 7 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google