งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทงาน บริการ. รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานบริการ กลุ่มไอซี - สารเคมีเครื่องแก้ว : สังกัด ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สมาชิกกลุ่ม ๑.นางนงคราญ ไชยวงศ์ ๒.นายกรเพชร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทงาน บริการ. รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานบริการ กลุ่มไอซี - สารเคมีเครื่องแก้ว : สังกัด ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สมาชิกกลุ่ม ๑.นางนงคราญ ไชยวงศ์ ๒.นายกรเพชร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทงาน บริการ

2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานบริการ กลุ่มไอซี - สารเคมีเครื่องแก้ว : สังกัด ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สมาชิกกลุ่ม ๑.นางนงคราญ ไชยวงศ์ ๒.นายกรเพชร์ ไชยเดช

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทงานบริการ กลุ่มรวมพลัง : สังกัดห้องสมุดคณะ วิทยาศาสตร์ สมาชิกกลุ่ม ๑.นางธิดาภรณ์ เต็มศักดิ์ ๒.นางอมรา อิสระชาญพานิช ๓.นางอำภา บุญยืด

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทงานบริการ กลุ่มคณิตบูรณาการ : สังกัดภาควิชา คณิตศาสตร์ สมาชิกกลุ่ม ๑.นายณัฐพศิน สุตีคา ๒.นางนัฎ ธิยานันท์

5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทงานบริการ กลุ่ม ๒ หนุ่ม ๒ มุม : สังกัดภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมาชิกกลุ่ม ๑.นายประยูร ปันธิ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทงาน บริการ. รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานบริการ กลุ่มไอซี - สารเคมีเครื่องแก้ว : สังกัด ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สมาชิกกลุ่ม ๑.นางนงคราญ ไชยวงศ์ ๒.นายกรเพชร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google