งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดหางาน ออนไลน์. น. ส. สิริวรรณ ชูผล 50033985 นายอัครพล เดชากิตติ 52030198 นายอานนท์ ศรีโกศักดิ์ 52030634 นายอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง 52030635 น. ส. กนกวรรณพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดหางาน ออนไลน์. น. ส. สิริวรรณ ชูผล 50033985 นายอัครพล เดชากิตติ 52030198 นายอานนท์ ศรีโกศักดิ์ 52030634 นายอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง 52030635 น. ส. กนกวรรณพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดหางาน ออนไลน์

2 น. ส. สิริวรรณ ชูผล 50033985 นายอัครพล เดชากิตติ 52030198 นายอานนท์ ศรีโกศักดิ์ 52030634 นายอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง 52030635 น. ส. กนกวรรณพร จิตสม 52030746 นายรัฐพร ชินอ่อน 52030748 น. ส. พรธิดา ทองดี 52030944 น. ส. อรพินท์ มณีพิทักษ์สันติ 52031210

3 ผู้สมัครงาน ผู้ดูแลระบบ ตัวแทน บริษัท Actors

4 Event การลงทะเบียนของผู้สมัครงาน ประกาศหาลูกจ้าง การค้นหางาน

5 User Case ผู้สมัครงาน บริษัท ลงทะเบียน ค้นหางาน ค้นหาลูกจ้าง แก้ไขข้อมูล อัพเดทข้อมูล ลบข้อมูล ประกาศหางาน ผู้ดูแลระบบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดหางาน ออนไลน์. น. ส. สิริวรรณ ชูผล 50033985 นายอัครพล เดชากิตติ 52030198 นายอานนท์ ศรีโกศักดิ์ 52030634 นายอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง 52030635 น. ส. กนกวรรณพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google