งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๐๙๑๘๓๐ – ๑๐๐๕๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ลว./ จรยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๐๙๑๘๓๐ – ๑๐๐๕๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ลว./ จรยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๐๙๑๘๓๐ – ๑๐๐๕๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ลว./ จรยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็น อิสระบริเวณ บ. ซาไก หมู่ ๓ ต. บ้านแหร อ. ธารโต จว. ยะลา เหตุการณ์ปกติ

4 มว. ปชด. ที่ 3 ชฝต.4 406 เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ – ๑๐๑๑๓๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๓ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ลว. ตรวจหลักเขตแดนที่ ๕๓ / ๕๑ – ๕๓ / ๕๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุการณ์ปกติ

5 เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ – ๑๐๑๑๐๐ ก. พ. ๕๖ ร้อย. ปชด. ฉก. ยะลา จัดกำลัง พล ๑ ชป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด ตรวจสอบ ยานพาหนะ เพื่อป้องกันการปฏิบัติของผกร. ที่จะเข้าสร้างเหตุการณ์ ในห้วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณจุดตรวจยุทธศาตร์หน้าเทศบาลตำบล ธารน้ำทิพย์ อ. เบตง จ. ยะลา เหตุการณ์ปกติ

6


ดาวน์โหลด ppt ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๐๙๑๘๓๐ – ๑๐๐๕๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ลว./ จรยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google