งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านพลังงานแสงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

3 ที่มาของโครงการ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก

4 ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัดบริษัท โซล่าร์ตรอน จำกัด และโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ทำการปรับปรุงระบบ โดยต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กับสายจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดหาแบตเตอร์รี่

5 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กรมการพลังงานทหารฯ ร่วมกับบริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์หลังใหม่ ในโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (และใช้เป็นห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและเป็นเรือนรับรองแขกสำคัญพิเศษที่เข้าชมโครงการฯ)

6 กระบวนการทำงาน เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ทำด้วยมัลติคริสตัลไลน์ ซิลิกอน (multi crystalline silicon) และเคลือบด้วยสารออกไซด์พิเศษ (special oxide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสง จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(direct current) ซึ่งต้องผ่านการแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ (๒๒๐ โวลท์)

7 ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้า เป็นระบบที่ไม่ต้องอาศัยแบตเตอร์รี่ในการเก็บประจุไฟฟ้า แต่จะต่อโดยตรงกับสายจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (จากโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา) ในกรณีที่มีพลังงานไฟฟ้าเหลือใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะไหลสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และจัดหาแบตเตอร์รี่

8 สมรรถนะเชิงเทคนิค - เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านมีขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด ๑๒๕ วัตต์ต่อแผง มีจำนวนรวม ๑๘ แผง ทำให้มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด ๒,๒๕๐ วัตต์ - อายุการใช้งานประมาณ ๒๕ ปี

9 ภาพบรรยากาศ

10

11 ก่อนกลับสักภาพ

12 จัดทำโดย 1. นาย คเณศ แก้วเกลี้ยง 2. นาย เสฎวุฒิ คำแสง
1. นาย คเณศ แก้วเกลี้ยง 2. นาย เสฎวุฒิ คำแสง 3. นาย ภาธร อุดหนุน 4. นาย สุเมธ สุขพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2


ดาวน์โหลด ppt บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google