งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราชสมบัติครบ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการ พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ พลังงานทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราชสมบัติครบ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการ พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ พลังงานทหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราชสมบัติครบ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการ พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ พลังงานทหาร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกเกี่ยวกับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก

4 ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัดบริษัท โซล่าร์ตรอน จำกัด และโครงการส่วนพระองค์ สวน จิตรลดา ได้ทำการปรับปรุงระบบ โดยต่อระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กับสายจำหน่ายของการ ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษาและจัดหาแบตเตอร์รี่

5 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กรมการพลังงานทหารฯ ร่วมกับบริษัท แลนดี้ โฮม ( ประเทศไทย ) จำกัดและ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด ( มหาชน ) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์หลังใหม่ ในโอกาศที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ( และใช้เป็นห้องแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและเป็น เรือนรับรองแขกสำคัญพิเศษที่เข้าชมโครงการฯ )

6 เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ทำด้วยมัลติคริสตัลไลน์ ซิลิกอน (multi crystalline silicon) และเคลือบด้วยสาร ออกไซด์พิเศษ (special oxide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การรับแสง จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) ซึ่ง ต้องผ่านการแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) เพื่อให้ สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ( ๒๒๐ โวลท์ )

7 ระบบผลิตไฟฟ้า เป็นระบบที่ไม่ต้องอาศัยแบตเตอร์รี่ ในการเก็บประจุไฟฟ้า แต่จะต่อโดยตรงกับสายจำหน่าย ของการไฟฟ้านครหลวง ( จากโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ) ในกรณีที่มีพลังงานไฟฟ้าเหลือใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าว จะไหลสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงโดย อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ในการ ผลิตกระแสไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และ จัดหาแบตเตอร์รี่

8 - เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านมีขนาดกำลัง การผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด ๑๒๕ วัตต์ต่อแผง มีจำนวน รวม ๑๘ แผง ทำให้มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด ๒, ๒๕๐ วัตต์ - อายุการใช้งานประมาณ ๒๕ ปี

9

10

11

12 1. นาย คเณศ แก้วเกลี้ยง 2. นาย เสฎวุฒิ คำแสง 3. นาย ภาธร อุดหนุน 4. นาย สุเมธ สุขพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2


ดาวน์โหลด ppt เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราชสมบัติครบ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการ พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ พลังงานทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google