งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฎฐ์ณภัทร นาภูมิ เลขที่ 8 ป.6/1 2. ด. ช. นพพล ทันตสุวรรณ เลขที่ 9 ป.6/1 3. ด. ช. ศาศวัต พัฒนไทยานนท์ เลขที่ 11 ป.6/1 4. ด. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฎฐ์ณภัทร นาภูมิ เลขที่ 8 ป.6/1 2. ด. ช. นพพล ทันตสุวรรณ เลขที่ 9 ป.6/1 3. ด. ช. ศาศวัต พัฒนไทยานนท์ เลขที่ 11 ป.6/1 4. ด. ช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฎฐ์ณภัทร นาภูมิ เลขที่ 8 ป.6/1 2. ด. ช. นพพล ทันตสุวรรณ เลขที่ 9 ป.6/1 3. ด. ช. ศาศวัต พัฒนไทยานนท์ เลขที่ 11 ป.6/1 4. ด. ช. ณัฐนนท์ นิตยนันทการ เลขที่ 13 ป.6/1 5. ด. ช. วิษณุ หนูยิ้มซ้าย เลขที่ 15 ป.6/1 6. ด. ช. วสวัตติ์ แก้วประดับ เลขที่ 3 ป.6/1

4 1. : เพื่อหาวิธีลบรอย น้ำยาลบคำผิด 2. : เพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน 3. : เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

5 สมมุติฐาน : ทั้งแอลกอฮอล์และน้ำแป้งข้าวหมาก สามารถ ลบรอยน้ำยาลบคำผิดได้

6 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น : แอลกอฮอล์ในยาล้างแผลกับ แอลกอฮอล์ในแป้งข้าว หมาก ตัวแปรตาม : ความสามารถในการลบรอย น้ำยาลบคำผิด ตัวแปรตาม : ขนาดของรอยน้ำยาลบคำผิด และ ปริมาณแอลกอฮอล์

7 1. แป้งข้าวหมากที่ ผสมแอลกอฮอล์ 2. แอลกอฮอล์เช็ดแผล 3. แผ่นไม้ 4. กระบอกตวง 5. ผ้า 6. หลอดหยด

8 1. ใช้น้ำยาลบคำผิดป้ายบนแผ่นไม้ 2. ใช้แอลกอฮอล์และน้ำแป้งข้าวหมากหยด ลงบนแผ่นไม้ 3. รอเป็นเวลา 5 นาที 4. ใช้ผ้าเช็ด 4 น้ำยาลบคำผิดที่หยด แอลกอฮอล์และแป้งข้าวหมาก 5. สังเกตรอยน้ำยาลบคำผิดและบันทึกผล

9 ชนิด ของสาร ความสามารถในการขจัดคราบน้ำยา ลบคำผิด นาทีที่ 1 นาทีที่ 2 นาทีที่ 3 นาทีที่ 4 นาทีที่ 5 แอลกอฮ อล์ ล้างแผล ไม่ ออก ออกนิด เดียว ออก บางส่วน ออก หมด แอลกอฮ อล์ใน แป้งข้าว หมาก ไม่ ออก ออกนิด เดียว ออก บางส่วน ออก หมด

10 สรุปผลการทดลอง แอลกอฮอล์และน้ำแป้งข้าวหมากมีฤทธิ์เป็น กรดสามารถลบรอยเปื้อนจากน้ำยาลบ คำผิด แต่แอลกอฮอล์สามารถลบรอยน้ำยา ลบคำผิดได้ดีกว่า


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ณัฎฐ์ณภัทร นาภูมิ เลขที่ 8 ป.6/1 2. ด. ช. นพพล ทันตสุวรรณ เลขที่ 9 ป.6/1 3. ด. ช. ศาศวัต พัฒนไทยานนท์ เลขที่ 11 ป.6/1 4. ด. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google