งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการโปรแกรม เบื้องต้น. 1. การอ่านจุดพิกัด การเขียนจุดพิกัด จะเขียนในรูปแบบดังนี้ ( จุดตัดแกน X, จุดตัดแกน Y) ดังนั้น จากรูปจะได้จุดพิกัดหรือตำแหน่งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการโปรแกรม เบื้องต้น. 1. การอ่านจุดพิกัด การเขียนจุดพิกัด จะเขียนในรูปแบบดังนี้ ( จุดตัดแกน X, จุดตัดแกน Y) ดังนั้น จากรูปจะได้จุดพิกัดหรือตำแหน่งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการโปรแกรม เบื้องต้น

2 1. การอ่านจุดพิกัด การเขียนจุดพิกัด จะเขียนในรูปแบบดังนี้ ( จุดตัดแกน X, จุดตัดแกน Y) ดังนั้น จากรูปจะได้จุดพิกัดหรือตำแหน่งที่ หุ่นยนต์อยู่ คือ (1,2)

3 2. คำสั่งพื้นฐานในการสั่งงาน หุ่นยนต์ มีด้วยกัน 4 คำสั่ง คือ เดิน - เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้า 1 ช่อง ซ้ายหัน - เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์หันซ้าย โดยที่ หุ่นยนต์ยังอยู่ที่จุดเดิม เพียงแต่หันไปทางซ้าย ตัวอย่างรูป เมื่อหุ่นยนต์ยืนอยู่ ตัวอย่างรูป เมื่อ หุ่นยนต์ซ้ายหัน เก็บ - เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์เก็บลูกบอลใส่ถุง ณ ตำแหน่งที่ยืนอยู่ วาง - เป็นคำสั่งให้หุ่นยนต์หยิบลูกบอลจากถุงไป วาง ณ ตำแหน่งที่ยืนอยู่ ( สังเกตว่า ไม่มีคำสั่งขวาหัน หรือกลับหลังหัน )

4 3. รูปแบบโปรแกรมสั่งงาน โปรแกรม [ ชื่อโปรแกรม... ตั้งขึ้นเอง ] เริ่มทำงาน คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2.............. จบการทำงาน จบโปรแกรม ตัวอย่าง โปรแกรมเดิน เป็นรูปสี่เหลี่ยม โปรแกรม เดินเป็นรูป สี่เหลี่ยม เริ่มทำงาน เดิน ซ้ายหัน เดิน ซ้ายหัน เดิน ซ้ายหัน เดิน จบการทำงาน จบโปรแกรม

5 4. ตัวอย่างการสั่งให้หุ่นยนต์เก็บ ลูกบอล

6 สรุปคำสั่งที่สั่งให้หุ่นยนต์เก็บลูกบอลตามรูป คือ โปรแกรม เก็บบอล 1 เริ่มทำงาน ซ้ายหัน เดิน เก็บ จบการทำงาน จบโปรแกรม

7 5. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ สั่งงานหุ่นยนต์ แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1. เมื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้า แต่มีสิ่งกีดขวางอยู่ 2. เมื่อสั่งให้หุ่นยนต์หยิบลูกบอล แต่ปรากฏว่า ไม่มี ลูกบอลอยู่ที่พื้น 3. เมื่อสั่งให้หุ่นยนต์วางลูกบอล แต่ไม่มีลูกบอลอยู่ ในถุง

8 ให้เขียนคำสั่งสั่งให้หุ่นยนต์เก็บลูก บอลทั้ง 2 ลูก


ดาวน์โหลด ppt หลักการโปรแกรม เบื้องต้น. 1. การอ่านจุดพิกัด การเขียนจุดพิกัด จะเขียนในรูปแบบดังนี้ ( จุดตัดแกน X, จุดตัดแกน Y) ดังนั้น จากรูปจะได้จุดพิกัดหรือตำแหน่งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google