งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ททททททททททท. ความหมาย กระบวนการในการ ค้นหาเอกสาร หรือ สารสนเทศที่ ต้องการ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น รูปแบบต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศ (Information Searching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ททททททททททท. ความหมาย กระบวนการในการ ค้นหาเอกสาร หรือ สารสนเทศที่ ต้องการ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น รูปแบบต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศ (Information Searching."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ททททททททททท

2 ความหมาย กระบวนการในการ ค้นหาเอกสาร หรือ สารสนเทศที่ ต้องการ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น รูปแบบต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศ (Information Searching ) คือ

3 การเข้าถึงสารสนเทศ การเข้าถึง สารสนเทศ (Information Access) คือวิธีการที่ผู้ใช้ สามารถค้นและได้รับ สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ การเข้าถึง สารสนเทศที่เป็นบริการ ของห้องสมุด

4 จุดมุ่งหมายของ การสืบค้น จุดมุ่งหมาย สูงสุดของ การสืบค้น คือ สามารถสืบค้น สารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และ ทันต่อเวลาที่จะใช้

5 กระบวนการสืบค้น ก่อนที่จะทำการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษา จะต้องรู้จักกระบวนการต่อไปนี้ ☺ การวิเคราะห์ความต้องการใน การใช้ หมายถึง การตีความ / การแปล คำถามว่าเรื่องที่ตนต้องการ คืออะไร ☺ การเลือกแหล่งสารสนเทศ หมายถึง การเลือกแหล่งสารสนเทศเหมาะสม กับปัญหา หรือโจทย์ หรือไม่ ☺ เทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบค้น หมายถึงการเลือกใช้เทคนิค ในการสืบค้นที่ ถูกต้องเหมาะสม เช่น ใช้ ตรรกบูลลีน การตัด คำ เป็นต้น ก่อนที่จะทำการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษา จะต้องรู้จักกระบวนการต่อไปนี้ ☺ การวิเคราะห์ความต้องการใน การใช้ หมายถึง การตีความ / การแปล คำถามว่าเรื่องที่ตนต้องการ คืออะไร ☺ การเลือกแหล่งสารสนเทศ หมายถึง การเลือกแหล่งสารสนเทศเหมาะสม กับปัญหา หรือโจทย์ หรือไม่ ☺ เทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบค้น หมายถึงการเลือกใช้เทคนิค ในการสืบค้นที่ ถูกต้องเหมาะสม เช่น ใช้ ตรรกบูลลีน การตัด คำ เป็นต้น

6 กิจกรรม

7


ดาวน์โหลด ppt ททททททททททท. ความหมาย กระบวนการในการ ค้นหาเอกสาร หรือ สารสนเทศที่ ต้องการ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น รูปแบบต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศ (Information Searching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google