งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ เว็บไซต์ หรือ อินทราเน็ตกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ เว็บไซต์ หรือ อินทราเน็ตกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมนูระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ เว็บไซต์ http://profile.cpd.go.th/defects หรือ อินทราเน็ตกรม

3 หน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ

4 ผู้ใช้ส่วนกลาง สามารถดูข้อมูลได้ทั้ง ประเทศ ผู้ใช้ส่วนภูมิภาค ( กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ) สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะหน่วยงานตัวเอง

5 ผู้ใช้ส่วนกลาง สามารถดู ข้อมูลได้เท่านั้น

6 ผู้ใช้ส่วนภูมิภาค สามารถบันทึก ข้อมูลเพิ่มเติมได้

7 1. บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามแบบ 1 ถึง แบบ 6 2. บันทึกการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์ / รองนาย ทะเบียนสหกรณ์ / สหกรณ์จังหวัดให้คำแนะนำ 3. บันทึกผลการแก้ไขของสหกรณ์ 4. บันทึกรายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย สามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้

8 1. บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของ สหกรณ์ตามแบบ 1 ถึง แบบ 6

9 2. บันทึกการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์ / รองนาย ทะเบียนสหกรณ์ / สหกรณ์จังหวัดให้คำแนะนำ

10 3. บันทึกผลการแก้ไขของสหกรณ์

11 4. บันทึกรายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย

12 สามารถสรุปรายงานได้ดังนี้ 1. ทะเบียนคุมการทุจริตและข้อบกพร่องของ สหกรณ์ 2. รายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย 3. ภาพรวมการรับชำระค่าความเสียหาย

13 1. ทะเบียนคุมการทุจริตและข้อบกพร่อง ของสหกรณ์

14 2. รายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย

15 3. ภาพรวมการรับชำระค่าความเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt เมนูระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ เว็บไซต์ หรือ อินทราเน็ตกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google