งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ ฯลฯ โทรทัศ น์

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ วิท ยุ หนังสือพิ มพ์ วิทยุ ชุมชน ข่าว เผยแพร่ อื่นๆเว็บไซ ต์ 0 8080 6060 4040 2020 100100 เปอร์เซ็ นต์ ช่อง ทาง 3.53 3.17 27.1 2 32.1 6 23.7 9 10.0 9 0. 14 (7) (2) (180)(1 63) (515) (955) (162) (152) (1,385) (1,905) (1,642) (1,797) (1,215) (757) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) 0.03 2.84 16.67 2.65 33.24 31.36 13.21

4 สรุปการ ประชาสัมพันธ์ สรุปประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ( ระหว่างวันที่ 21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 470 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 4,636 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ 5,106 ครั้ง สรุปประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ( ระหว่างวันที่ 21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 543 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 5,188 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ 5,731 ครั้ง

5 สรุปการประชาสัมพันธ์ สรุปประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ( ระหว่างวันที่ 21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) ผลสรุปการประสัมพันธ์ผ่านสื่อมากที่สุด 3 ลำดับแรก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สรุปประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ( ระหว่างวันที่ 21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) ผลสรุปการประสัมพันธ์ผ่านสื่อมากที่สุด 3 ลำดับแรก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำนักก่อสร้างทาง เป็น จำนวน 400 ครั้ง สำนักบริหารกลาง เป็น จำนวน 85 ครั้ง สำนักก่อสร้างสะพาน เป็น 24 ครั้ง สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) เป็นจำนวน 162 4 ครั้ง สทช. ที่ 9 ( อุครดิตถ์ ) เป็น จำนวน 568 ครั้ง สทช. ที่ 1 ( ปทุมธานี ) เป็น จำนวน 530 ครั้ง สำนักก่อสร้างทาง เป็นจำนวน 26 8 ครั้ง สำนักบริหารกลาง เป็นจำนวน 75 ครั้ง สำนักฝึกอบรมเป็นจำนวน 74 ครั้ง สทช. ที่ 9 ( อุครดิตถ์ ) เป็น จำนวน 86 0 ครั้ง สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) เป็น จำนวน 54 5 ครั้ง สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) เป็น จำนวน 39 2 ครั้ง

6 ผลการสรุปประชาสัมพันธ์ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

7 จบการ นำเสนอ

8 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)

9 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556)

10 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)

11 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556)

12 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556)

13 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google