งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ ฯลฯ โทรทัศ น์

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ วิท ยุ หนังสือพิ มพ์ วิทยุ ชุมชน ข่าว เผยแพร่ อื่นๆเว็บไซ ต์ เปอร์เซ็ นต์ ช่อง ทาง (7) (2) (180)(1 63) (515) (955) (162) (152) (1,385) (1,905) (1,642) (1,797) (1,215) (757) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)

4 สรุปการ ประชาสัมพันธ์ สรุปประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ( ระหว่างวันที่ 21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 470 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 4,636 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ 5,106 ครั้ง สรุปประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ( ระหว่างวันที่ 21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 543 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 5,188 ครั้ง รวมผลการประชาสัมพันธ์ 5,731 ครั้ง

5 สรุปการประชาสัมพันธ์ สรุปประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ( ระหว่างวันที่ 21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) ผลสรุปการประสัมพันธ์ผ่านสื่อมากที่สุด 3 ลำดับแรก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สรุปประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ( ระหว่างวันที่ 21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) ผลสรุปการประสัมพันธ์ผ่านสื่อมากที่สุด 3 ลำดับแรก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำนักก่อสร้างทาง เป็น จำนวน 400 ครั้ง สำนักบริหารกลาง เป็น จำนวน 85 ครั้ง สำนักก่อสร้างสะพาน เป็น 24 ครั้ง สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) เป็นจำนวน ครั้ง สทช. ที่ 9 ( อุครดิตถ์ ) เป็น จำนวน 568 ครั้ง สทช. ที่ 1 ( ปทุมธานี ) เป็น จำนวน 530 ครั้ง สำนักก่อสร้างทาง เป็นจำนวน 26 8 ครั้ง สำนักบริหารกลาง เป็นจำนวน 75 ครั้ง สำนักฝึกอบรมเป็นจำนวน 74 ครั้ง สทช. ที่ 9 ( อุครดิตถ์ ) เป็น จำนวน 86 0 ครั้ง สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) เป็น จำนวน 54 5 ครั้ง สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) เป็น จำนวน 39 2 ครั้ง

6 ผลการสรุปประชาสัมพันธ์ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

7 จบการ นำเสนอ

8 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)

9 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556)

10 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)

11 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556)

12 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556) เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556)

13 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค เดือนสิงหาคม (21 ก. ค. – 20 ส. ค. พ. ศ. 2556) เดือนกันยายน (21 ส. ค. – 20 ก. ย. พ. ศ. 2556)


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำเดือนกันยายน ประจำเดือนกันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google