งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย น. ส. อัญจนา ศรีสวรรค์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย น. ส. อัญจนา ศรีสวรรค์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย น. ส. อัญจนา ศรีสวรรค์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

2

3 จัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2553

4 แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 1 1 2 2 3 3

5

6

7

8

9

10

11 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำโครงการ ประจำปี คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ....... ( งบขาขึ้น ) ประมาณเดือน ม. ค. – ก. พ. ทราบเพดานเงิน ประมาณเดือน พ. ย. – ธ. ค. ประมาณเดือน พ. ย. – ม. ค. จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ประชุม นำเสนอเพื่อ พิจารณาโครงการ ประมาณเดือน ธ. ค.– ม. ค. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประมาณเดือน ก. ย. ขออนุมัติโครงการ + จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ประมาณเดือน ต. ค. – ก. ย. รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม อนามัย รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม อนามัย ประมาณเดือน ธ. ค.– ม. ค.

12 แผนปฏิบัติการ ( ยุทธศาสตร์ )

13 แผนปฏิบัติการ ( พันธกิจ )

14 25 55


ดาวน์โหลด ppt โดย น. ส. อัญจนา ศรีสวรรค์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google