งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการ เท่ากันได้

3 แก้ สมกา ร คือ การดำเนินการ หาคำตอบของสมการ คำตอบของสมการ คือ จำนวน ที่แทนที่ตัวแปรในสมการ แล้วทำให้สมการ เป็นจริง

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างแบบฝึก หน้า 159 ข้อ 2 1) m – 3 = 7 m – 3 = 7 วิธีทำ m + 0 = 10 m – 3 = 7 นำ 3 บวกเข้าทั้งสองข้าง + 3 + 3

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตรวจคำตอบ 10 คำตอบของสมการ คือ 10 m – 3 = 7 m = 10 – 3 = 7

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 4) 12 + l = - 14 12 + l = -14 วิธีทำ l + 0 = 12 + l = - 14 นำ 12 ลบออกทั้งสองข้าง - 12-12 - 26 l = - 26

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตรวจคำตอบ 12 + (-26) = -14 -14 = -14 l = - 26 คำตอบของสมการ คือ - 26 12 + l = - 14

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 6) n – (-3) = 2 n – (-3) = 2 วิธีทำ n + 0 = n – (-3) = 2 นำ -3 บวกเข้าทั้งสองข้าง + (-3) + (-3) n = -1 -1

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตรวจคำตอบ -1 – (-3) = 2 2 = 2 n = -1 คำตอบของสมการ คือ -1 n – (-3) = 2 -1 + 3 = 2

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 13) วิธีทำ นำ บวกเข้าทั้ง สองข้าง - 5 3 = - b - 1 2 - 5 3 = - b - 1 2 1 2 1 2 + - 7 6 = - b - 1 2 1 2 + = - b + 0 - 5 3 6 (-5×2) +(1×3)

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = - b - 7 6 = b 7 6 b = 7 6

12 ตรวจคำตอบ - 5 3 = - b - 1 2 b = 7 6 - 5 3 = - 1 2 - 7 6 - 5 3 = - 10 6 -7 – (3 ×1) - 5 3 - 5 3 = 6

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 18) – 0.7 x = - 4.9 – 0.7 x = - 4.9 วิธีทำ 1x = 7 – 0.7 x = - 4.9 นำ – 0.7 มาหารทั้งสองข้าง - 0.7- 0.7 =

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตรวจคำตอบ คำตอบของสมการคือ 7 – 0.7 x = - 4.9 – 0.7 × 7 = - 4.9 - 4.9 = - 4.9 1x = 7, x = 7

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบ้าน หน้า 159 ข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google