งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบันทึกข้อมูลและขอชดเชยการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบันทึกข้อมูลและขอชดเชยการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบันทึกข้อมูลและขอชดเชยการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

2

3

4 หน้าจอ Log – in Username Password

5 เมนู สำหรับ เข้าสู่ ระบบการเบิกค่ารักษา รพ.สต.

6 เมนู สำหรับ เข้าสู่ ระบบการเบิกค่ารักษา รพ.สต.
รายการเบิกค่ารักษา ค้นหารายการเบิกค่ารักษา (รายการที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาที่ สปสช.) ส่งข้อมูลรายการเบิกค่ารักษา บันทึกรายการเบิกค่ารักษา บันทึกรายการเบิกค่ารักษา (เตรียมส่งข้อมูลมาที่ สปสช.) บันทึกรายการเบิกค่ารักษา (ส่งข้อมูลมาที่ สปสช.ทันที) ติดตามการเบิกค่ารักษา สถานะ รอตรวจสอบข้อมูล , ไม่ผ่านการอนุมัติ , อนุมัติ

7 1. รายการเบิกค่ารักษา เลือก เมนู “เพิ่มรายการเบิกจ่าย”
เพื่อนำเข้าบันทึกข้อมูลรายการที่ต้องการเบิก

8 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย เลือกหน่วยบริการที่รักษา บันทึกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการ เลือกวันที่เข้ารับการรักษา และกดค้นหา เพื่อตรวจสอบสิทธิ อปท. บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ต้องไม่เกินค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด บันทึกไฟล์เอกสารประกอบการรักษาเรื่อง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และการนวดแผนไทย

9 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
รายการแจ้งเตือน กรณีผู้เข้ารับบริการ ไม่มีสิทธิ อปท. ณ. วันที่เข้ารับบริการ

10 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย เลือกหน่วยบริการที่รักษา บันทึกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการ เลือกวันที่เข้ารับการรักษา และกดค้นหา เพื่อตรวจสอบสิทธิ อปท. บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ต้องไม่เกินค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด บันทึกไฟล์เอกสารประกอบการรักษาเรื่อง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และการนวดแผนไทย

11 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
รายการแจ้งเตือน กรณีบันทึกค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ มากกว่า ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด

12 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อส่งรายการไปยัง หน้ารายการเบิกค่ารักษา เพื่อรอตรวจสอบอีกครั้งสำหรับการส่งข้อมูลมายัง สปสช.

13 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
กดปุ่ม “บันทึกส่ง” เพื่อส่งข้อมูลมายัง สปสช. ทันที (สามารถดูรายการผลการอนุมัติได้ที่ หน้าติดตามการเบิกค่ารักษา)

14 1. รายการเบิกค่ารักษา (เพิ่มรายการการเบิกค่ารักษา)
เมื่อกด “บันทึก” หรือ “บันทึกส่ง” หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” และ ล้างหน้าจอ เพื่อรอการบันทึกรายการใหม่ต่อไป

15 1. รายการเบิกค่ารักษา (ค้นหารายการการเบิกค่ารักษา)
ค้นหารายการเบิกค่ารักษา ในรายการที่เพิ่มรายการเบิกจ่ายที่ไม่ได้บันทึกส่งทันที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกส่งข้อมูลมายัง สปสช. โดยสามารถค้นหาได้จากหมายเลขบัตรประชาชน และวันที่เข้ารับการรักษา

16 1. รายการเบิกค่ารักษา (ส่งรายการการเบิกค่ารักษามายัง สปสช.)
เลือกรายการการเบิกค่ารักษาเพื่อส่งข้อมูลมายัง สปสช. โดยสามารถแก้ไขรายการได้ โดยคลิกที่ “แก้ไข”

17 1. รายการเบิกค่ารักษา (ส่งรายการการเบิกค่ารักษามายัง สปสช.)
สามารถแก้ไข “ค่ารักษาพยาบาล” และ “เอกสารประกอบการรักษา” ได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด “บันทึก” เพื่อมานำส่งข้อมูลต่อไป

18 1. รายการเบิกค่ารักษา (ส่งรายการการเบิกค่ารักษามายัง สปสช.)
ระบบจะกลับมาที่หน้ารายการการเบิกค่ารักษา เพื่อให้ท่านเลือกรายการที่ต้องการส่ง และ กดส่งข้อมูลต่อไป

19 2. ติดตามการเบิกค่ารักษา
หน้าจอ ติดตามการเบิกค่ารักษา จะแสดงข้อมูลรายการที่บันทึกเพื่อส่งข้อมูลเบิกมายัง สปสช. แล้ว โดยท่านสามารถติดตามสถานะการเบิกค่ารักษาได้จากการค้นหาด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับการรักษา วันที่เข้ารับการรักษา และ สถานะของการเบิกค่ารักษา รอตรวจสอบข้อมูล , ไม่ผ่านการอนุมัติ , อนุมัติ

20 การแจ้งปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ใช้โปรแกรมไม่ได้ มีปัญหาการบันทึกข้อมูล เป็นต้น ติดต่อ IT Helpdesk โทร address :


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบันทึกข้อมูลและขอชดเชยการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google