งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบันทึกข้อมูลและขอ ชดเชยการรักษาของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบันทึกข้อมูลและขอ ชดเชยการรักษาของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วน ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบันทึกข้อมูลและขอ ชดเชยการรักษาของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วน ท้องถิ่น

2

3 http://eclaim.nhso.go.th/

4 หน้าจอ Log – in Username Password

5 เมนู สำหรับ เข้าสู่ ระบบการเบิกค่ารักษา รพ. สต.

6 รายการเบิกค่ารักษา ค้นหารายการเบิกค่ารักษา ( รายการที่ยังไม่ส่ง ข้อมูลมาที่ สปสช.) ส่งข้อมูลรายการเบิกค่ารักษา บันทึกรายการเบิกค่ารักษา บันทึกรายการเบิกค่ารักษา ( เตรียมส่งข้อมูลมาที่ สปสช.) บันทึกรายการเบิกค่ารักษา ( ส่งข้อมูลมาที่ สปสช. ทันที ) ติดตามการเบิกค่ารักษา สถานะ รอตรวจสอบข้อมูล, ไม่ผ่านการอนุมัติ, อนุมัติ

7 เลือก เมนู “ เพิ่มรายการเบิกจ่าย ” เพื่อนำเข้าบันทึกข้อมูลรายการที่ต้องการเบิก 1. รายการเบิกค่ารักษา

8 บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย เลือกหน่วยบริการที่รักษา บันทึกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการ เลือกวันที่เข้ารับการ รักษา และกดค้นหา เพื่อตรวจสอบสิทธิ อปท. บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ต้องไม่เกินค่า รักษาพยาบาลรวมทั้งหมด บันทึกไฟล์เอกสารประกอบการรักษาเรื่อง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และการนวดแผนไทย 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

9 รายการแจ้งเตือน กรณีผู้เข้ารับบริการ ไม่มีสิทธิ อปท. ณ. วันที่เข้ารับ บริการ 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

10 บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย เลือกหน่วยบริการที่รักษา บันทึกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการ เลือกวันที่เข้ารับการ รักษา และกดค้นหา เพื่อตรวจสอบสิทธิ อปท. บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ต้องไม่เกินค่า รักษาพยาบาลรวมทั้งหมด บันทึกไฟล์เอกสารประกอบการรักษาเรื่อง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และการนวดแผนไทย 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

11 รายการแจ้งเตือน กรณีบันทึกค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ มากกว่า ค่า รักษาพยาบาลรวมทั้งหมด 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

12 กดปุ่ม “ บันทึก ” เพื่อส่งรายการไปยัง หน้ารายการเบิกค่ารักษา เพื่อรอ ตรวจสอบอีกครั้งสำหรับการส่งข้อมูลมายัง สปสช. 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

13 กดปุ่ม “ บันทึกส่ง ” เพื่อส่งข้อมูลมายัง สปสช. ทันที ( สามารถดูรายการผลการ อนุมัติได้ที่ หน้าติดตามการเบิกค่ารักษา ) 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

14 เมื่อกด “ บันทึก ” หรือ “ บันทึกส่ง ” หน้าจอจะแสดงข้อความ “ บันทึกข้อมูล เรียบร้อย ” และ ล้างหน้าจอ เพื่อรอการบันทึกรายการใหม่ต่อไป 1. รายการเบิกค่ารักษา ( เพิ่มรายการการเบิกค่า รักษา )

15 ค้นหารายการเบิกค่ารักษา ในรายการที่เพิ่มรายการเบิกจ่ายที่ไม่ได้บันทึกส่ง ทันที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกส่งข้อมูลมายัง สปสช. โดยสามารถค้นหาได้จากหมายเลขบัตรประชาชน และวันที่เข้ารับการรักษา 1. รายการเบิกค่ารักษา ( ค้นหารายการการเบิกค่า รักษา )

16 เลือกรายการการเบิกค่ารักษาเพื่อส่งข้อมูลมายัง สปสช. โดยสามารถ แก้ไขรายการได้ โดยคลิกที่ “ แก้ไข ” 1. รายการเบิกค่ารักษา ( ส่งรายการการเบิกค่ารักษา มายัง สปสช.)

17 สามารถแก้ไข “ ค่ารักษาพยาบาล ” และ “ เอกสารประกอบการรักษา ” ได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด “ บันทึก ” เพื่อมานำส่งข้อมูลต่อไป 1. รายการเบิกค่ารักษา ( ส่งรายการการเบิกค่ารักษา มายัง สปสช.)

18 ระบบจะกลับมาที่หน้ารายการการเบิกค่ารักษา เพื่อให้ท่านเลือก รายการที่ต้องการส่ง และ กดส่งข้อมูลต่อไป 1. รายการเบิกค่ารักษา ( ส่งรายการการเบิกค่ารักษา มายัง สปสช.)

19 หน้าจอ ติดตามการเบิกค่ารักษา จะแสดงข้อมูลรายการที่บันทึกเพื่อส่ง ข้อมูลเบิกมายัง สปสช. แล้ว โดยท่านสามารถติดตามสถานะการเบิกค่า รักษาได้จากการค้นหาด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับการรักษา วันที่ เข้ารับการรักษา และ สถานะของการเบิกค่ารักษา รอตรวจสอบข้อมูล, ไม่ผ่านการอนุมัติ, อนุมัติ 2. ติดตามการเบิกค่ารักษา

20 การแจ้งปัญหา / ข้อเสนอแนะ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ใช้ โปรแกรมไม่ได้ มีปัญหาการบันทึกข้อมูล เป็นต้น ติดต่อ IT Helpdesk โทร. 0 2141 4200 Email address : ithelpdesk@nhso.go.th ithelpdesk@nhso.go.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบันทึกข้อมูลและขอ ชดเชยการรักษาของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google