งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย ยุทธพงศ์ คำยอง ชั้น ม. 4/13 เลขที่ 44 โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย ยุทธพงศ์ คำยอง ชั้น ม. 4/13 เลขที่ 44 โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย ยุทธพงศ์ คำยอง ชั้น ม. 4/13 เลขที่ 44 โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2  หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ลำดับ ขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่ง ของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็น เพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัว เลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็น เสียงพูดก็ได้

3  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี ผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มี มากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการ พัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนา ระบบ หรือผู้ผลิตจำหน่าย หากแบ่งแยก ชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการ ทำงาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็น สองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (application software)

4  ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่ บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับ ระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของ ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจาก แผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้ คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผล บนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบน หน่วยความจำรอง

5  หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย  ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วย ส่งออก เช่น รับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้น อักขระ ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพหรือ เครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้า และส่งออก อื่น ๆ เช่น เมาส์ อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง  ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ เพื่อนำข้อมูล จากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจำหลัก หรือ ในทำนองกลับกัน คือนำข้อมูลจากหน่วยความจำ หลักมาเก็บไว้ในแผ่นบันทึก  ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับ คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น การ ขอดูรายการสารบบในแผ่นบันทึก การทำสำเนา แฟ้มข้อมูล

6  ระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า โอเอส (Operating System : OS) เป็น ซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ นี้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและ เป็นที่รู้จักกันดีเช่นดอส (Disk Operating System : DOS) วินโดวส์ (Windows) โอ เอสทู (OS/2) ยูนิกซ์ (UNIX)

7  ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษา ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลาย ภาษา ภาษาระดับสูงเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียน โปรแกรมเขียนชุดคำสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอด จนถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลัง ได้  ภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาทุกภาษาจะต้องมี ตัวแปลภาษาสำหรับแปลภาษา ภาษาระดับสูงซึ่ง เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษา ปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาโลโก

8  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความ ต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งาน ทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งาน คอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจ แบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งาน เฉพาะ

9  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น แล้วนำออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้ได้ โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีก ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ทั่วไป และเป็นที่นิยมของผู้ใช้มี 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) และซอฟต์แวร์สื่อสาร ข้อมูล (data communication software)

10  ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือ ความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกัน เพื่อร่วมกันทำงาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กัน ในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่าย ระบบงานในโรงงาน อุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซื้อ

11


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย ยุทธพงศ์ คำยอง ชั้น ม. 4/13 เลขที่ 44 โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google