งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการระดับบิต. ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการระดับบิต. ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการระดับบิต

2 ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write (1000 >> 8); ไบท์บน Value = read() + (read() << 8);

3 แยกไบท์บนกับไบท์ล่างทำ อย่างไร Int16 Data = 0x9E32; ไบท์ล่างไบท์บน Bit ที่

4 Shifting Bits Int16 Data = 0x9E32; Bit ที่ Data >> 8 = 0x9E Data << 8 = 0x

5 Logical AND Data & 0xFF00 = 0x9E Int16 Data = 0x9E32; x9E32 0xFF00 0x9E00 &

6 Logical OR Data | 0xFF00 = 0xFF Int16 Data = 0x9E32; x9E32 0xFF00 0xFF32 |

7 ลองทำแบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการระดับบิต. ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google