งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts) ปากของแมลงประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ 4 ส่วน คือ ริมฝีปากบน (labrum) กราม (mandible) ฟัน (maxilla) ริมฝีปากล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts) ปากของแมลงประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ 4 ส่วน คือ ริมฝีปากบน (labrum) กราม (mandible) ฟัน (maxilla) ริมฝีปากล่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts) ปากของแมลงประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ 4 ส่วน คือ ริมฝีปากบน (labrum) กราม (mandible) ฟัน (maxilla) ริมฝีปากล่าง (labium)

2

3

4

5

6

7 แมลงมีปากที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการกิน อาหาร แบ่งได้ดังนี้ - ปากกัดกิน (chewing) ตั๊กแตน แมลงสาบ ด้วง หนอนผีเสื้อ

8 - ปากเจาะดูด (piercing-sucking) เช่น ยุง มวน เพลี้ย อ่อน หมัด แมลงวันปากดำ

9 - ปากเขี่ยดูด (rasping-sucking) เช่น เพลี้ยไฟ

10 - ปากแบบกัดเลีย (chewing-lapping) เช่น ผึ้ง แมลงภู่

11 - ปากแบบกัดซับดูด (chewing-sponging) เช่น เหลือบ

12 - ปากแบบซับดูด (sponging) เช่น แมลงวัน

13 - ปากแบบดูดกิน (siphoning) เช่น ผีเสื้อ


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts) ปากของแมลงประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ 4 ส่วน คือ ริมฝีปากบน (labrum) กราม (mandible) ฟัน (maxilla) ริมฝีปากล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google