งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts)
ปากของแมลงประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ 4 ส่วน คือ ริมฝีปากบน(labrum) กราม(mandible) ฟัน(maxilla) ริมฝีปากล่าง(labium)

2

3

4

5

6

7 แมลงมีปากที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการกินอาหาร แบ่งได้ดังนี้
- ปากกัดกิน(chewing) ตั๊กแตน แมลงสาบ ด้วง หนอนผีเสื้อ

8 - ปากเจาะดูด(piercing-sucking) เช่น ยุง มวน เพลี้ยอ่อน หมัด แมลงวันปากดำ

9 - ปากเขี่ยดูด(rasping-sucking) เช่น เพลี้ยไฟ

10 - ปากแบบกัดเลีย(chewing-lapping) เช่น ผึ้ง แมลงภู่

11 - ปากแบบกัดซับดูด(chewing-sponging) เช่น เหลือบ

12 - ปากแบบซับดูด(sponging) เช่น แมลงวัน

13 - ปากแบบดูดกิน(siphoning) เช่น ผีเสื้อ


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 3 ปากของแมลง (Insect Mouthparts)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google