งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจัดแผนความต้องการอุปกรณ์ สนับสนุน ที่มาของแผน และการแบ่ง ประเภทของอุปกรณ์สนับสนุนทาง คลินิกจากความเสี่ยง 2. ทะเบียนการได้มาของเครื่องมือ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจัดแผนความต้องการอุปกรณ์ สนับสนุน ที่มาของแผน และการแบ่ง ประเภทของอุปกรณ์สนับสนุนทาง คลินิกจากความเสี่ยง 2. ทะเบียนการได้มาของเครื่องมือ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. การจัดแผนความต้องการอุปกรณ์ สนับสนุน ที่มาของแผน และการแบ่ง ประเภทของอุปกรณ์สนับสนุนทาง คลินิกจากความเสี่ยง 2. ทะเบียนการได้มาของเครื่องมือ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ 3. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 4. การสอนหน่วยงานให้สามารถใช้ เครื่องมือและดูแลเครื่องมือได้อย่าง ถูกต้อง 5. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแนวทางการดูแลเครื่องมือ ประจำวันด้วยตนเอง

5 6. การตรวจสอบความเที่ยงของ เครื่องมือที่สำคัญ 7. การซ่อมบำรุงในกรณีเร่งด่วน แผนการซ่อมบำรุงเชิงรุก 8. การพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรในหน่วยงาน 9. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของ หน่วยงานและการทบทวนความเสี่ยง ที่สำคัญ 10. ผลงานพัฒนาคุณภาพที่เป็น ผลงานเด่นและสามารถเป็นตัวอย่าง ให้กับหน่วยงานอื่น 11. การดูแลสุขภาพ / การป้องกัน ตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. การจัดแผนความต้องการอุปกรณ์ สนับสนุน ที่มาของแผน และการแบ่ง ประเภทของอุปกรณ์สนับสนุนทาง คลินิกจากความเสี่ยง 2. ทะเบียนการได้มาของเครื่องมือ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google