งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงรักษา

4 ประเด็นคุณภาพ : ช่างซ่อมบำรุงรักษา
1. การจัดแผนความต้องการอุปกรณ์สนับสนุน ที่มาของแผน และการแบ่งประเภทของอุปกรณ์สนับสนุนทางคลินิกจากความเสี่ยง 2. ทะเบียนการได้มาของเครื่องมือ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ 3. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 4. การสอนหน่วยงานให้สามารถใช้เครื่องมือและดูแลเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 5. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องมือประจำวันด้วยตนเอง

5 ประเด็นคุณภาพ : ช่างซ่อมบำรุงรักษา
6. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือที่สำคัญ 7. การซ่อมบำรุงในกรณีเร่งด่วน แผนการซ่อมบำรุงเชิงรุก 8. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 9. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานและการทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญ 10. ผลงานพัฒนาคุณภาพที่เป็นผลงานเด่นและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น 11. การดูแลสุขภาพ / การป้องกันตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google