งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตรากำลัง สสพ.1. โครงสร้างสสพ.1 สสพ.1 ฝ่าย บริหารฯ กลุ่มจัดตั้งฯ กลุ่ม ตรวจการ สหกรณ์ กลุ่ม จัดการฯ กลุ่ม ธุรกิจ กสส.1 กสส.2 กสส.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตรากำลัง สสพ.1. โครงสร้างสสพ.1 สสพ.1 ฝ่าย บริหารฯ กลุ่มจัดตั้งฯ กลุ่ม ตรวจการ สหกรณ์ กลุ่ม จัดการฯ กลุ่ม ธุรกิจ กสส.1 กสส.2 กสส.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตรากำลัง สสพ.1

2 โครงสร้างสสพ.1 สสพ.1 ฝ่าย บริหารฯ กลุ่มจัดตั้งฯ กลุ่ม ตรวจการ สหกรณ์ กลุ่ม จัดการฯ กลุ่ม ธุรกิจ กสส.1 กสส.2 กสส.3

3 ข้าราชการ 49 ราย ข้าราชการ 49 ราย พนักงาน ราชการ 16 อัตรา พนักงาน ราชการ 16 อัตรา ลูกจ้างประจำ 4 ราย ลูกจ้างประจำ 4 ราย รวม อัตรากำลัง 66 อัตรา รวม อัตรากำลัง 66 อัตรา อัตรากำลัง สสพ.1 สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 325 แห่ง

4 ผอ. ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 ราย ( ข้าราชการ 3 ราย, พนักงานราชการ 5 ราย ลูกจ้างประจำ 4 ราย ) ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 ราย ( ข้าราชการ 3 ราย, พนักงานราชการ 5 ราย ลูกจ้างประจำ 4 ราย ) กลุ่มวิชาการ 20 ราย ( ข้าราชการ 17 ราย พนักงานราชการ 3 ราย ) กลุ่มวิชาการ 20 ราย ( ข้าราชการ 17 ราย พนักงานราชการ 3 ราย ) รวม อัตรากำลั ง 66 อัตรา รวม อัตรากำลั ง 66 อัตรา อัตรากำลัง สสพ.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 33 ราย ( ข้าราชการ 25 ราย พนักงานราชการ 8 ราย ) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 33 ราย ( ข้าราชการ 25 ราย พนักงานราชการ 8 ราย ) สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 325 แห่ง

5 ข้าราชกา ร 9 ราย ข้าราชกา ร 9 ราย ข้าราชก าร 8 ราย ข้าราชก าร 8 ราย ข้าราชกา ร 8 ราย ข้าราชกา ร 8 ราย อัตรากำลัง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 325 แห่ง ( ข้าราชการ 25 ราย + พนักงาน ราชการ 8 ราย ) พนักงาน ราชการ 3 ราย พนักงาน ราชการ 3 ราย พนักงาน ราชการ 3 ราย พนักงาน ราชการ 3 ราย พนักงาน ราชการ 2 ราย พนักงาน ราชการ 2 ราย กสส. 1 กสส. 2 กสส. 3 12 ราย 11 ราย 10 ราย 110 แห่ง 116 แห่ง 99 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt อัตรากำลัง สสพ.1. โครงสร้างสสพ.1 สสพ.1 ฝ่าย บริหารฯ กลุ่มจัดตั้งฯ กลุ่ม ตรวจการ สหกรณ์ กลุ่ม จัดการฯ กลุ่ม ธุรกิจ กสส.1 กสส.2 กสส.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google