งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % Chemical E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +50% -7% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค. 55 ม. ค. 56 พันล้าน บาท ม. ค. 55 ม. ค

2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2554 เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี

3 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี จำนวนโครงการปี 2554 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค

4 โครงการที่ถือหุ้นโดยต่างชาติ 100% มีมาก ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ม. ค. – ก. พ. ปี 2556 หุ้นไทย 29% หุ้นต่างชาติ 47% ร่วมทุน 24% หุ้นไทย 38% หุ้นต่างชาติ 39% ร่วมทุน 23% ม. ค. – ก. พ. ปี 2555


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google