งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพูดแบบไม่เตรียมตัว ล่วงหน้า ” (Impromptu Speaking)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพูดแบบไม่เตรียมตัว ล่วงหน้า ” (Impromptu Speaking)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพูดแบบไม่เตรียมตัว ล่วงหน้า ” (Impromptu Speaking)

2 การพูดแบบไม่เตรียมตัวล่วงหน้า หรือการพูดแบบ กะทันหัน แต่เป็นการพูดแบบไม่รู้ตัวมาก่อนว่า จะต้องพูดเรื่องอะไร หัวข้ออะไร หรือต้องพูดใน สถานการณ์ใด วัตถุประสงค์ของการฝึกพูดแบบนี้คือ เพื่อให้เราได้ ฝึกการใช้ความคิด ให้เป็นระบบ ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ ฝึกสมาธิ หากมีคนอื่นๆ ช่วยตั้งคำถาม ก็ จะช่วยฝึกในการเป็นผู้ฟังได้อีกทางหนึ่ง เพราะ หากไม่ตั้งใจฟัง ก็ไม่สามารถจับประเด็นในการ ตอบคำถามได้

3 หลักคิดเบื้องต้นของการพูดแบบไม่เตรียมตัว ล่วงหน้า นึกถึงเรื่องที่เราจำได้แม่นที่สุด หรือชำนาญ ที่สุด  สิ่งที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้กับชีวิตของเราได้ดี ที่สุดก็คือ เรื่องที่เราจำได้แม่นที่สุดหรือชำนาญที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่เราคุ้น สามารถถ่ายทอดออกมาได้โดย ที่เราไม่ต้องเสียเวลานึกและย่อมมีการเรียบเรียบได้ดีใน ระดับหนึ่ง นับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับเรา

4 พยายามนึกถึงถ้อยคำคม ๆ ที่คุ้นเคยที่สุด  พยายามนึกถึงและนำคำเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้ มุ่งหวังที่เราพบแบบไม่รู้ตัว ซึ่งคำเหล่านี้คนพูดพยายาม ขัดเกลามาให้มีความไพเราะและมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ว เมื่อเรานำมาถ่ายทอดต่อ ย่อมจะทำให้เกิดความรู้สึก คล้ายคลึงกับเรา แต่ต้องเข้ากับสถานการณ์ที่พูดด้วย

5 พูดให้ตรงประเด็นมากที่สุด  การพูดให้ตรงประเด็นจะทำให้เราสามารถควบคุมการ พูด อารมณ์ และความรู้สึกได้อย่างง่าย ที่สำคัญก็คือ จะทำให้การพูดของเราไม่สับสน ซึ่งเราเองก็ไม่สับสน วกไปวนมา คนพูดก็ไม่สับสน เข้าใจง่ายอีกด้วย

6 หาจังหวะเพื่อจะจบการพูดให้เร็วที่สุด  พยายามจบการพูดของเราให้เร็วที่สุด เนื่องจากว่าเรา ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า การเรียงลำดับเรื่อง ของเราย่อมไม่ดีพร้อมเท่ากับการเตรียมตัวมาก่อน และ ผู้ฟังต้องได้รับสาระจากการพูดด้วย

7 ศิลปะการพูดแบบไม่เตรียมตัวล่วงหน้าให้ สำเร็จ ให้คิดถึงประโยคแรกๆ ที่จะพูด ในระหว่างที่ต้อง เดินขึ้นมาพูดบนเวที เมื่อพูดประโยคแรกๆ ได้ ประโยคต่อไปมันจะค่อยๆ คิดได้เอง ให้พูดให้ตรงกับงานหรือสถานการณ์ที่จัดงาน เช่น พูดในงานมงคลสมรสก็ควรพูดถึงเจ้าภาพ คู่บ่าว สาว หรือ พูดในสถานการณ์งานศพก็ควรพูดถึงคุณ งามความดีของผู้ล่วงลับ สรุปจบหรือตอนจบ ท่านควรพูดให้ผู้ฟังเกิดความ ประทับใจ อาจฝากแง่คิด คำคม บทประพันธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน

8 การบ้าน สัปดาห์หน้าสอบพูดแบบไม่เตรียมตัวล่วงหน้า จับสลากในห้องเพื่อเลือกหัวข้อ แล้วพูดหน้าชั้น ทันที เวลาคนละไม่เกิน 3 นาที


ดาวน์โหลด ppt “ การพูดแบบไม่เตรียมตัว ล่วงหน้า ” (Impromptu Speaking)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google