งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเรื่องการแช่แข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเรื่องการแช่แข็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเรื่องการแช่แข็ง
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ปฏิบัติการเรื่องการแช่แข็ง

2 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 1. สร้างกราฟ freezing curve ของอาหาร 2. หาจุดเยือกแข็งเริ่มต้นของอาหาร 3. เปรียบเทียบเวลาในการแช่แข็งอาหารที่ได้จากการ ทดลองกับการคำนวณ

3 ติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิและเครื่องพิมพ์
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิและเครื่องพิมพ์ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องพิมพ์

4 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING นำสาย thermocouple เส้นที่ 1 เข้าไปในเครื่องแช่แข็ง บันทึกอุณหภูมิที่คงที่ของเครื่องแช่แข็ง

5 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING ตัดอาหารตัวอย่างให้มีขนาดตามต้องการ

6 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING ชั่งน้ำหนักและหาปริมาตรของอาหารตัวอย่างก่อนการแช่แข็ง บันทึกผล สุ่มอาหารตัวอย่างไปวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า แร่ธาตุ และคาร์โบไฮเดรต

7 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING นำสาย thermocouple เส้นที่ 2 เสียบเข้าไปโดยปลายสุดอยู่ที่จุดเย็นช้าสุด (จุดกึ่งกลางของอาหาร)

8 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING สายที่ 3

9 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING รอให้เครื่องบันทึกผลการทดลอง

10 ค่อยๆถอดสาย thermocouple ออกจากอาหาร เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลอง
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ค่อยๆถอดสาย thermocouple ออกจากอาหาร เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลอง

11 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING รายงานผลการทดลอง รายงานอุณหภูมิที่จุดที่เย็นช้าที่สุดของอาหาร อุณหภูมิที่ผิวของอาหาร และอุณหภูมิของเครื่องแช่แข็งทุกๆ 1 นาที เขียนกราฟ FREEZING CURVE 2. หาจุดเยือกแข็งเริ่มต้นของอาหาร จาก FREEZING CURVE 3. รายงานร้อยละขององค์ประกอบทางเคมีของอาหาร

12 ตัวอย่างกราฟ FREEZING CURVE
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ตัวอย่างกราฟ FREEZING CURVE

13 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING
FREEZING การคำนวณ เปรียบเทียบเวลาในการแช่แข็งที่คำนวณได้กับ เวลาในการแช่แข็งที่ได้จากการทดลองจริง


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเรื่องการแช่แข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google