งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ปฏิบัติการเรื่อง การแช่แข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ปฏิบัติการเรื่อง การแช่แข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ปฏิบัติการเรื่อง การแช่แข็ง

3 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 1. สร้างกราฟ freezing curve ของอาหาร 2. หาจุดเยือกแข็งเริ่มต้นของอาหาร 3. เปรียบเทียบเวลาในการแช่แข็งอาหารที่ได้จากการ ทดลองกับการคำนวณ

4 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิ และเครื่องพิมพ์ เครื่อง พิมพ์ เครื่อง บันทึก อุณหภูมิ

5 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING นำสาย thermoco uple เส้น ที่ 1 เข้า ไปใน เครื่องแช่ แข็ง บันทึก อุณหภูมิที่ คงที่ของ เครื่องแช่แข็ง

6 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ตัดอาหารตัวอย่างให้มีขนาดตามต้องการ

7 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING สุ่มอาหารตัวอย่างไปวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า แร่ธาตุ และคาร์โบไฮเดรต ชั่งน้ำหนักและหา ปริมาตรของอาหาร ตัวอย่างก่อนการแช่ แข็ง บันทึกผล

8 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING นำสาย thermocouple เส้นที่ 2 เสียบเข้าไปโดยปลายสุด อยู่ที่จุดเย็นช้าสุด ( จุด กึ่งกลางของอาหาร )

9 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING สายที่ 3

10 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING รอให้เครื่องบันทึกผลการทดลอง

11 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ค่อยๆถอดสาย thermocouple ออกจากอาหาร เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลอง

12 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING รายงานผลการทดลอง 1. รายงานอุณหภูมิที่จุดที่เย็นช้าที่สุดของ อาหาร อุณหภูมิที่ผิวของอาหาร และ อุณหภูมิของเครื่องแช่แข็งทุกๆ 1 นาที เขียนกราฟ FREEZING CURVE 2. หาจุดเยือกแข็งเริ่มต้นของอาหาร จาก FREEZING CURVE 3. รายงานร้อยละขององค์ประกอบทางเคมี ของอาหาร

13 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ตัวอย่างกราฟ FREEZING CURVE

14 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING การคำนวณ เปรียบเทียบเวลาในการแช่แข็งที่คำนวณได้กับ เวลาในการแช่แข็งที่ได้จากการทดลองจริง


ดาวน์โหลด ppt DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING FREEZING ปฏิบัติการเรื่อง การแช่แข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google