งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดทำโดย ด.ญ.วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด.ญ.ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก จัดทำโดย ด.ญ.วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด.ญ.ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก

2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ่ เมื่อเข้าสู่ยุคของสารสนเทศ องค์กรต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการงานประจำวันให้ทำงานได้สำเร็จเร็วขึ้น

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยทำให้การบริการสะดวกขึ้น
เมื่อมีการพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทำให้การบริการต่างๆสะดวกขึ้น เช่น 1.ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถาสั่งซื้อสินค้าได้ที่บ้าน 2.สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์ 3.นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ดูคะแนนสอบจากที่บ้าน 4.สามารถถอนเงินได้จากธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม 5.จองตั๋วภาพยนตร์ได้ทางตู้บริการจองตั๋วหรือทางอินเทอร์เน็ต

4 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านบวก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านบวก เช่น 1.การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 2.การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส 3.การเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 4.การรักษาสิ่งแวดล้อม 5.การรักษาความปลอดภัย 6.การผลิตในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 7.การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิด

5 ด้านลบ 1.ทำให้เกิดอาชญากรรม 2.ทำให้ความสำพันธ์ระหว่างบุคคลเสื่อมถอย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google