งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโดย ด. ญ. วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด. ญ. ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโดย ด. ญ. วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด. ญ. ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโดย ด. ญ. วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด. ญ. ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จัดทำโดย ด. ญ. วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด. ญ. ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก

2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ่ เมื่อเข้าสู่ยุค ของสารสนเทศ องค์กรต่างๆ ที่นำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการ งานประจำวันให้ทำงานได้สำเร็จเร็วขึ้น

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยทำให้ การบริการสะดวกขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทำให้การบริการต่างๆสะดวกขึ้น เช่น 1. ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถาสั่งซื้อสินค้าได้ที่บ้าน 2. สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์ 3. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ดูคะแนนสอบจาก ที่บ้าน 4. สามารถถอนเงินได้จากธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม 5. จองตั๋วภาพยนตร์ได้ทางตู้บริการจองตั๋วหรือทาง อินเทอร์เน็ต

4 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบวก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านบวก เช่น 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 2. การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการ กระจายโอกาส 3. การเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 4. การรักษาสิ่งแวดล้อม 5. การรักษาความปลอดภัย 6. การผลิตในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 7. การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิด

5 ด้านลบ 1. ทำให้เกิดอาชญากรรม 2. ทำให้ความสำพันธ์ระหว่างบุคคลเสื่อมถอย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโดย ด. ญ. วิกานดา ก๋ากาศ เลขที่ 8 ด. ญ. ชัญญานุช ทองอาชา เลขที่ 20 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google