งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ

5 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ. ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ. ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ. ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ. ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศ สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ อาเซียน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา... ไม่มีอะไรจะอธิบายย จบปิ๊ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google