งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AYUTTHAYA The Old capital of Siam - Founder -The rise of Ayutthaya -The ruins of Ayutthaya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AYUTTHAYA The Old capital of Siam - Founder -The rise of Ayutthaya -The ruins of Ayutthaya."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AYUTTHAYA The Old capital of Siam - Founder -The rise of Ayutthaya -The ruins of Ayutthaya

2 FOUNDER Ramathibodi I Or King U Thong

3 Pasak Chao Phraya Loburi

4 THE RISE OF AYUTTHAYA

5 WAY OF LIFE Learned to dig lot of canals. Ayutthaya such a perfect place for rice cultivation.

6 WAY OF LIFE Ships carrying merchandise from kingdoms both near and far also arrived regularly to trade with different communities in Ayutthaya. The waterways were the main transportation system. The waterways were the main transportation system.

7 Ayutthaya's reliance on water earned it the nickname of the 'Venice of the East' from foreign visitors.

8 King Narai.

9 Siamese embassy to Louise XIV in 1686 Chevalier de Chaumont presented King Louise XIV’s royal letter to King Narai

10 The Royal Palace

11 City of Temples

12 THE RUINS OF AYUTTHAYA

13 In 1765 Thai territory was invaded by three Burmese armies

14 The city was burned

15 นางสาวจันจิรา หนูบางโก 54123402057 นางสาวดวงพรไกรลาศ 54123402070 นายณัฐชาเตยะ 54123402071 นางสาวศรันยานาแข็งฤทธิ์ 54123402082 นางสาวกนิษฐาวงษ์เจริญ 54123402090


ดาวน์โหลด ppt AYUTTHAYA The Old capital of Siam - Founder -The rise of Ayutthaya -The ruins of Ayutthaya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google