งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีระ จันโทภาศ ประวัติ ส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๑๓ ภูมิลำเนาเดิม บ้านผักกะย่า ตำบล โนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด ยโสธร ๓๕๑๔๐ ปัจจุบันอาศัยอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีระ จันโทภาศ ประวัติ ส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๑๓ ภูมิลำเนาเดิม บ้านผักกะย่า ตำบล โนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด ยโสธร ๓๕๑๔๐ ปัจจุบันอาศัยอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีระ จันโทภาศ ประวัติ ส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๑๓ ภูมิลำเนาเดิม บ้านผักกะย่า ตำบล โนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด ยโสธร ๓๕๑๔๐ ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ สมรสกับนางสุธารัตน์ จันโทภาศ มีบุตร ๒ คน คือ ๑. นางสาวรชนิรมณ์ จันโทภาศ ๒. นางสาวชลธิชา จัน โทภาศ

2 … จากนั้นคลิกตัวยึดเพื่อเพิ่มรูปภาพและคำอธิบายภาพของคุณเอง ประวัติการศึกษา ๒๕๓๑สำเร็จการศึกษาระดับป. ๖ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ๒๕๓๕สำเร็จการศึกษาระดับม. ๓ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ๒๕๔๐สำเร็จการศึกษาระดับอว. ท. ราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๕๐สำเร็จการศึกษาระดับป. ตรี ราชมงคลกาฬสินธุ์

3 ที่แท็บเครื่องมือ | รูปแบบ ของรูปภาพ คุณสามารถ สร้างเฟรมของคุณเองและทำ การแก้ไขรูปภาพ เช่น การ ปรับความคมชัดและความ สว่างหรือการครอบตัดรูปภาพ เพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม

4 ลักษณะรูปภาพด่วนจะ ให้ “ เฟรม ” ที่สวยงามใน คลิกเดียว

5


ดาวน์โหลด ppt นายวีระ จันโทภาศ ประวัติ ส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๑๓ ภูมิลำเนาเดิม บ้านผักกะย่า ตำบล โนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด ยโสธร ๓๕๑๔๐ ปัจจุบันอาศัยอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google