งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑.นางสาวรชนิรมณ์ จันโทภาศ ๒.นางสาวชลธิชา จันโทภาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑.นางสาวรชนิรมณ์ จันโทภาศ ๒.นางสาวชลธิชา จันโทภาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑.นางสาวรชนิรมณ์ จันโทภาศ ๒.นางสาวชลธิชา จันโทภาศ
ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๑๓ ภูมิลำเนาเดิม บ้านผักกะย่า ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐ ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ สมรสกับนางสุธารัตน์ จันโทภาศ มีบุตร ๒ คน คือ ๑.นางสาวรชนิรมณ์ จันโทภาศ ๒.นางสาวชลธิชา จันโทภาศ นายวีระ จันโทภาศ

2 ประวัติการศึกษา ๒๕๓๑ สำเร็จการศึกษาระดับป.๖ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ๒๕๓๕ สำเร็จการศึกษาระดับม.๓ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ๒๕๔๐ สำเร็จการศึกษาระดับอว.ท.ราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ราชมงคลกาฬสินธุ์ …จากนั้นคลิกตัวยึดเพื่อเพิ่มรูปภาพและคำอธิบายภาพของคุณเอง

3 ที่แท็บเครื่องมือ | รูปแบบของรูปภาพ คุณสามารถสร้างเฟรมของคุณเองและทำการแก้ไขรูปภาพ เช่น การปรับความคมชัดและความสว่างหรือการครอบตัดรูปภาพเพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม

4 ลักษณะรูปภาพด่วนจะให้ “เฟรม” ที่สวยงามในคลิกเดียว

5


ดาวน์โหลด ppt ๑.นางสาวรชนิรมณ์ จันโทภาศ ๒.นางสาวชลธิชา จันโทภาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google