งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การเริ่มต้น ธุรกิจ SMEs www.ssru.ac.th 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การเริ่มต้น ธุรกิจ SMEs www.ssru.ac.th 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การเริ่มต้น ธุรกิจ SMEs www.ssru.ac.th 1

2 คุณสมบัติของผู้เริ่ม ประกอบกิจการ คุณสมบัติของผู้เริ่ม ประกอบกิจการ 1) มีความต้องการที่จะประสบ ความสำเร็จสูง 2) กล้าเสี่ยงในระดับปานกลาง 3) เป็นนักแก้ปัญหา เป็นผู้นำโดย ธรรมชาติ 4) หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ด้วยดี 5) ผู้มีความกระตือรือร้นสูง 6) มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 7) มีความอดทน ต่อสู้กับงานหนัก www.ssru.ac.th 2

3 ผู้ประกอบการควรถามตัวเองก่อนว่า ต้องการจะได้อะไร 1. สิ่งที่ฉันต้องการทำจริงๆ คืออะไร ? 2. ฉันจะบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร ? 3. ฉันจำเป็นต้องลงมือทำอะไรบ้าง ? 4. ฉันควรจะระมัดระวังอะไร เพื่อไม่ให้ล้มเหลว ? 5. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า ได้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ แล้ว ? ฉันเป็นผู้ประกอบการได้ ไหม www.ssru.ac.th 3

4 ต้องการอะไรจากการเป็น ผู้ประกอบการ 1. แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจด้านลบและด้านบวก ความฝันกับความจริง เตรียมเงินทุนสำรองไว้ วางแผนอย่างรอบคอบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น เตรียมแผนสำรอง www.ssru.ac.th 4

5 ต้องการอะไรจากการเป็น ผู้ประกอบการ ต่อ... 2. เป็นอิสระทางการเงิน ความมั่นคงในชีวิต ศิลปะการทำกำไร ในไม่ช้าคู่แข่งต้องเลียนแบบสินค้าของเรา ความนิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ การลดความผิดพลาดเสียหายเล็กๆ น้อยๆ www.ssru.ac.th 5

6 ต้องการอะไรจากการเป็น ผู้ประกอบการ ต่อ... 3. ช่องว่างการตลาดที่ทำกำไรสูง เกาะกระแส ดีกว่า แปลกใหม่ www.ssru.ac.th 6

7 4. ธุรกิจของครอบครัว การสืบทอดกิจการ ตลาดเปลี่ยนไปมากเพียงไร รายได้หลักอยู่ตรงไหน คนเก่าคนแก่ พัฒนาอย่างผสมผสาน ต้องการอะไรจากการเป็น ผู้ประกอบการ ต่อ... www.ssru.ac.th 7

8 จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ จิตวิญญาณเถ้าแก่ เป็นคุณลักษณะของจิตใจที่ กล้าหาญ กล้าคิดกล้าทำในสิ่ง ที่ดี มีความอดทน มานะบาก บั่น ไม่ย่อท้อ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และรับผิดชอบต่อ หน้าที่อย่างเคร่งครัด www.ssru.ac.th 8

9 1. แสวงหาโอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลา 2. ไม่เคยละทิ้งโอกาสที่ค้นพบ 3. เลือกโอกาสที่คุ้มค่าที่สุด 4. ลงมือทำอย่างชาญฉลาด 5. รวมพลังสร้างความร่วมมือ อุปนิสัยผู้ประกอบการ www.ssru.ac.th 9

10 บุคลิกอ่อนแอ โดดเดี่ยวคน เดียว ความคิดไม่ชัด ไม่มีแผน ไม่เตรียมเงินทุน ผู้ประกอบการที่ล้มเหลว เงินขาดมือ ทำการตลาดไม่ เป็น ประเมินผล ไม่ได้ เลือกใช้คนผิด ประมาทการ แข่งขัน www.ssru.ac.th 10

11 อยากสำเร็จ เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดแจ่มแจ้ง ทำแผนธุรกิจ เคร่งครัดเรื่องเงิน ผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จ กำหนดเป้าหมาย การตลาด เร็วกว่าคู่แข่งหนึ่งก้าว เสมอ มีทีมสนับสนุนการบริหาร สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ วางโครงสร้างชัดเจน www.ssru.ac.th 11

12 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความรู้ที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีขึ้น กว่าเดิม และสามารถนำมาใช้ สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ ได้ นวัตกรรมกับการเป็น ผู้ประกอบการ www.ssru.ac.th 12

13 ลักษณะที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ 5 ประการ 1. มีคุณค่าต่อลูกค้า 2. ให้ผลกำไรที่ยอมรับได้ 3. ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้ว 4. ระวังกระแสชั่วคราว 5. สายป่านยาว โอกาสทางธุรกิจ www.ssru.ac.th 13

14 โอกาสทางธุรกิจ ต่อ... การค้นคว้าข้อมูล การ เก็บและประมวลข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล และการสร้าง ทางเลือกสำหรับการตัดสินใจ ได้ กล่าวสั้นๆ ก็คือ ต้องฝึกฝน ตัวเองให้ใส่ใจต่อ การวิจัย (Research) อยู่ตลอดเวลา www.ssru.ac.th 14

15 เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ โอกาส รออยู่ในตลาด ระมัดระวัง การใช้เงิน สร้างทีมให้ทัน ต่อการเติบโต กำหนดบทบาท หน้าที่ การเป็นผู้นำ www.ssru.ac.th 15

16 จบการนำเสนอ www.ssru.ac.th 16


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การเริ่มต้น ธุรกิจ SMEs www.ssru.ac.th 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google