งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศวพ. ขอนแก่น. ที่มาของโครงการ คุณภาพน้ำนมดิบพัฒนาได้ (Total solids ต่ำ,scc สูง......) สุขภาพโคนมและสุขภาพเต้านมไปด้วยกัน การจัดการด้านสุขลักษณะฟาร์มมีผลต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศวพ. ขอนแก่น. ที่มาของโครงการ คุณภาพน้ำนมดิบพัฒนาได้ (Total solids ต่ำ,scc สูง......) สุขภาพโคนมและสุขภาพเต้านมไปด้วยกัน การจัดการด้านสุขลักษณะฟาร์มมีผลต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศวพ. ขอนแก่น

2 ที่มาของโครงการ คุณภาพน้ำนมดิบพัฒนาได้ (Total solids ต่ำ,scc สูง......) สุขภาพโคนมและสุขภาพเต้านมไปด้วยกัน การจัดการด้านสุขลักษณะฟาร์มมีผลต่อ คุณภาพน้ำนมและสุขภาพเต้านม การจัดการด้านอาหารมีผลต่อปริมาณและ คุณภาพน้ำนมดิบ การลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็นมีผลไปลดการ ปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างในน้ำนมดิบที่อาจ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

3 ปัญหาเบื้องต้นในฟาร์มจากการ สอบถาม ค่าชั่วโมงการตรวจวัด MB ต่ำ Ketosis ในช่วงหลังคลอดไม่ยืนยันผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ การเลือกชนิดยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคเต้า นมอักเสบ โรคพยาธิในเลือดในช่วงหลังคลอด จากอาการ ไม่ยืนยัน การแก้ปัญหาเบื้องต้นของเกษตรกร คัดโคมีปัญหาออกจากฟาร์มให้เร็วตย. ผสมติด ยาก เต้านมอักเสบ.. อื่นๆ การฉีดยาเบรีนิลให้แม่โคในช่วงหลังคลอดเป็น งานประจำ

4 การจัดการอาหารหยาบและข้น

5 อาหารเสริมตย. กากมัน ฝุ่นน้ำตาล น้ำหมักยีสต์

6 ความสะอาดโรงเรือน คอกรีดนม

7 ความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม น้ำยา จุ่มหัวนมหลังรีด

8 การจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม

9 สุขภาพโคและพันธุ์โคนม

10 ปัญหาที่อาจเกิดในฟาร์มจากการ ตรวจเยี่ยมครั้งแรก การจัดการด้าน อาหารที่มีผลต่อ สุขภาพโคนม ตย. โรค Acidosis,Ketosis การเก็บรักษาน้ำนม ดิบที่อุณหภูมิไม่ คงที่ในถังนมรวม สหกรณ์

11 ประวัติฟาร์มเกษตรกรก้าวหน้าเริ่มปี พศ.2534 กว่า 20 ปีจึงมาเป็นวันนี้..............

12 เจ้าของฟาร์มและทีมงานศวพ. ขอนแก่น ในการออกเยี่ยมฟาร์มครั้งแรก 19 กพ.57

13 ห้วยเตยโมเดล : โครงการย่อยที่จะ เกิด........................... การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบกับคุณภาพและ วัตถุดิบอาหารโคนม การศึกษาชนิดและจำนวนเชื้อแบคทีเรีย ปนเปื้อนในน้ำนมดิบ การศึกษาเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนมที่ ระดับเซลล์โซมาติคที่แตกต่างกัน การศึกษาสภาวะโรคคีโตซิสในโคนมระยะหลัง คลอด การประยุกต์ใช้น้ำยาทดสอบ (CMT) ในการ ประเมินระดับ SCC ในน้ำนมดิบ การศึกษาสภาวะโรคทางปรสิตภายในเลือด และในระบบทางเดินอาหารในโคนม การผลิตสื่อในหัวข้อ การเลี้ยงและการจัดการ ในฟาร์มโคนมรายย่อยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ศวพ. ขอนแก่น. ที่มาของโครงการ คุณภาพน้ำนมดิบพัฒนาได้ (Total solids ต่ำ,scc สูง......) สุขภาพโคนมและสุขภาพเต้านมไปด้วยกัน การจัดการด้านสุขลักษณะฟาร์มมีผลต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google