งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Faulty Kettle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Faulty Kettle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Faulty Kettle

2 B. AT A PLANT (P.85) 1. He has lung cancer that might/could/will kill him. 2. He thinks he got it because he worked at the plant where rubbish was burned. 3. He breathed in dust that contained dangerous chemicals in it. 4. Now he and five other workers are suing the owners of the plant. 5. They ask for/ are asking for $5 million because they are very sick.

3 รับ sheet หน้า 86… งานที่ ตอบคำถามทั้ง 8 ข้อ ... รวบรวมคำตอบทั้ง 8 ข้อ มาเขียนรวมความเป็นเนื้อ เรื่องลงที่ว่างด้านล่าง โดยมีคำเชื่อมให้สมบูรณ์ พร้อมแปลเป็นไทย ทุกประโยค

4 จบหน่วยที่ 7 ...นัดหมาย คาบหน้าสอบเก็บคะแนน K 10 คะแนน (นัดหมายห้องและคาบที่ ใช้สอบ) ให้นักเรียนรวบรวมงานของบทที่ 7 ส่ง โดยส่งได้จนถึงวันที่ 24 ก.พ. 58 เป็นวันสุดท้าย หลังจากวันที่ 24 ก.พ. 58 ไม่ รับส่งงานทุกชิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และใช้แบบปก ต่อไปนี้เพื่อรวบรวมงานส่ง

5 WORKSHEETS UNIT 7 Submitted by Name. Number. Class. Present Mr
WORKSHEETS UNIT 7 Submitted by Name Number Class Present Mr. Supachat Imkasem E33208 Reading and Writing English Semester 2 / 2557 Sa-nguanying School Suphanburi


ดาวน์โหลด ppt The Faulty Kettle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google