งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 08-6296-9776 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ค่ายรัต นพล อบต. คลอง หอย โข่ง จุด ถ่ายทอด เกษตร 4 ชั้น ถนนสายเก่า ร้าง

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูก แตงกวาและ ถั่วฝักยาวเพื่อการค้า วิทยากรประจำจุด นางสาวจงกล กำเหนิดทอง สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.5 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา ถนนสาย เก่าร้าง อบ ต. ศูนย์วิจัย มอ. ศูนย์ เรียนรู้ฯ

3 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายสว่าง ขุนเดื่อ โทร.08-4966-4535 สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.5 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถนนสาย เก่าร้าง อบ ต. ศูนย์วิจัย มอ. ศูนย์ เรียนรู้ฯ

4 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูป จากกล้วย วิทยากรประจำจุด นางหับเส๊าะ ร่าหนิ สถานที่ดำเนินการ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร บ้านควนกบ ม.7 ต. คลองหอย โข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.08-4963-7969 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ มกราคม - ธันวาคม อบต. ที่ทำการกลุ่ม แม่บ้านฯ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google