งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กรกฏาคม - ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลคลองประสงค์ N มัสยิดบ้านเกาะกลาง ทุ่งนา จุดถ่ายทอด สนามกีฬาเฟื่องฟ้า ทุ่งนา ชุมชน บ้าน เกาะกลาง คลอง ทะเล ท่าเรือท่าหิน ไป ม.2 ต. คลองประสงค์ ท่าเรือธารา

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปอาหารทะเล วิทยากรประจำจุด นางจงจิตต์ ไร่ใหญ่ สถานที่ดำเนินการ 252 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 13 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N อบต. คลองประสงค์ ท่าเรือท่าหิน โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สถานีอนามัยบ้านเกาะกลาง ป่าไม้โกงกาง แม่น้ำกระบี่ จุดถ่ายทอด

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงปูดำ วิทยากรประจำจุด นายส้าหนี คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ 165 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 24 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนตลอดปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N จุดถ่ายทอด ลำคลอง ชุมชนในหมู่บ้าน มัสยิดบ้านเกาะกลาง ทุ่งนา ไป ม.2 ต. คลองประสงค์

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชัง วิทยากรประจำจุด นายสมภพ ดำกุล สถานที่ดำเนินการ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 18 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ป่าไม้โกงกาง อบต. คลองประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะกลาง ท่าเรือท่าหิน แม่น้ำกระบี่ จุดถ่ายทอด

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ลำคลอง ท่าเรือท่าหิน จุดถ่ายทอด ชุมชนมัสยิดบ้านเกาะกลาง ท่าเรือธารา ไป ม.2 ต. คลองประสงค์ แม่น้ำกระบี่

6 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผัก วิทยากรประจำจุด นายสิงหา เครือวัลย์ สถานที่ดำเนินการ 195 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N แม่น้ำทะเล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯ จุดถ่ายทอด มัสยิดบ้านเกาะกลาง ไป ม.2 ต. คลองประสงค์ ท่าเรือธารา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google