งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กรกฏาคม - ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาเฟื่องฟ้า N ท่าเรือท่าหิน ทุ่งนา คลอง จุดถ่ายทอด ไป ม.2 ต.คลองประสงค์ ชุมชน บ้าน เกาะกลาง มัสยิดบ้านเกาะกลาง ทุ่งนา ท่าเรือธารา ทะเล

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปอาหารทะเล วิทยากรประจำจุด นางจงจิตต์ ไร่ใหญ่ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N อบต. คลองประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สถานีอนามัยบ้านเกาะกลาง จุดถ่ายทอด แม่น้ำกระบี่ ท่าเรือท่าหิน ป่าไม้โกงกาง

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงปูดำ วิทยากรประจำจุด นายส้าหนี คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนตลอดปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอด N ทุ่งนา ลำคลอง ไป ม.2 ต.คลองประสงค์ ชุมชนในหมู่บ้าน มัสยิดบ้านเกาะกลาง

4 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชัง วิทยากรประจำจุด นายสมภพ ดำกุล สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N อบต.คลองประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะกลาง ท่าเรือท่าหิน แม่น้ำกระบี่ จุดถ่ายทอด ป่าไม้โกงกาง

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายประวัติ คลองรั้ว สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ท่าเรือท่าหิน จุดถ่ายทอด ลำคลอง ไป ม.2 ต.คลองประสงค์ ชุมชน มัสยิดบ้านเกาะกลาง ท่าเรือธารา แม่น้ำกระบี่

6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯ
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผัก วิทยากรประจำจุด นายสิงหา เครือวัลย์ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอด N ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ไป ม.2 ต.คลองประสงค์ มัสยิดบ้านเกาะกลาง ท่าเรือธารา แม่น้ำทะเล


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google