งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่านิยมทางเพศของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่านิยมทางเพศของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค่านิยมทางเพศของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

3 ปัญหาการวิจัย อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า วัยรุ่นไทยเฉพาะเพศหญิง อายุ ปี มีการตั้งครรภ์สูง สามแสนคนต่อปี เด็กหญิง 1.5 แสนคน ผ่านประสบการณ์ทำแท้งที่ผิดกฎหมาย และเด็กหญิงอีกครึ่งหนึ่ง ท้องไม่พร้อมเป็นที่มาของการทอดทิ้งเด็ก กรมควบคุมโรค พบว่า ผู้หญิงมัธยมปีที่ 2 ร้อยละ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 40 และอาชีวศึกษาร้อยละ ผ่านการมีเพศสัมพันธุ์มาแล้ว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจจะสำรวจค่านิยมทางเพศของนักเรียนที่เรียนวิชาเพศศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเรียนในชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เห็นความคิดเห็นของเพศตรงข้าม ของเพื่อนร่วมชั้น และเพื่อนในระดับชั้นเดียวกัน และจะได้ปรับเปลี่ยนค่านิยมไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

5 สรุปตารางวิเคราะห์ข้อมูล

6 2.ฉันคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้หญิงสมัยนี้จะพกถุงยางอนามัย 34.21(91)
คำถาม ห้อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หญิง ชาย 1.ฉันคิดว่าการอยู่ใกล้ชิดหรือการสัมผัสตัวเพศตรงข้ามอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ รวม=266 43.98(17) 34.97(93) 11.66(31) 9.39(25) 2.ฉันคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้หญิงสมัยนี้จะพกถุงยางอนามัย 34.21(91) 30.45(81) 22.18(59) 13.16(35) 3.ฉันรับได้ ถ้ารู้ว่าแฟนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน 26.32(70) 21.05(56) 29.69(79) 22.94(61) 4.ฉันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเรียนชายจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงมากกว่า 1 คน 35.34(94) 32.71(87) 10.90(29) 5.ฉันคิดว่าคู่รักของฉันในวันนี้ จะเป็นคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในอนาคต 14.66(39) 18.05(48) 41.35(110) 25.94(69) 6.เป็นเรื่องง่ายที่ฉันจะคุย เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับแฟน 47.37(126) 39.48(105) 8.64(23) 4.51(12)

7 สรุปผลการวิจัย กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช
สรุปผลการวิจัย กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 382 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 266 คน

8 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับแฟน เห็นด้วยว่าการอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสตัวเพศตรงข้ามอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้หญิงสมัยนี้จะพกถุงยางอนามัย ไม่เห็นด้วยและรับไม่ได้ ถ้ารู้ว่าแฟนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเรียนชายจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงมากกว่าหนึ่งคน ไม่เห็นด้วยว่าคู่รักของฉันในวันนี้จะเป็นคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในอนาคต

9


ดาวน์โหลด ppt ค่านิยมทางเพศของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google