งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ PowerPC G3,G4,G5 ”. PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ PowerPC G3,G4,G5 ”. PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ PowerPC G3,G4,G5 ”

2 PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola)

3 เมื่อ ค. ศ. 1991 ในช่วงแรกนั้นเพาเวอร์ พีซีออกแบบมาสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล แต่ภายหลัง เพาเวอร์พีซี ก็ได้รับ ความนิยมในวงการ คอมพิวเตอร์ฝังตัว และ คอมพิวเตอร์สมรรถนะ สูงเช่นกัน เมื่อ ค. ศ. 1991 ในช่วงแรกนั้นเพาเวอร์ พีซีออกแบบมาสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล แต่ภายหลัง เพาเวอร์พีซี ก็ได้รับ ความนิยมในวงการ คอมพิวเตอร์ฝังตัว และ คอมพิวเตอร์สมรรถนะ สูงเช่นกัน

4 เพาเวอร์พีซีถูก ในไปใช้ในเครื่องแมค อินทอชของแอปเปิล รุ่นที่ออกระหว่าง ค. ศ. 1994- ค. ศ. 2005 และเครื่องเล่นวิดีโอเกม หลายรุ่น เช่น เพาเวอร์พีซีถูก ในไปใช้ในเครื่องแมค อินทอชของแอปเปิล รุ่นที่ออกระหว่าง ค. ศ. 1994- ค. ศ. 2005 และเครื่องเล่นวิดีโอเกม หลายรุ่น เช่น นินเทนโด เกมคิวบ์, เอ็กซ์บ็อกซ์ 360, เพลย์ สเตชั่น 3 และนินเทนโด วี

5 สถาปัตยกรรม เพาเวอร์พีซีนั้น พัฒนาต่อมาจาก สถาปัตยกรรม POWER ของ ไอบีเอ็มเอง

6 The PowerPC is a RISC microprocessor architecture developed by IBM, Motorola and Apple. The PowerPC architecture allows both 64-bit and 32-bit implementations RISCIBMMotorola AppleRISCIBMMotorola Apple

7 The first PowerPC microprocessor was the 601, a 32-bit implementation released in 1992. Several other 32-bit implementation). The first PowerPC microprocessor was the 601, a 32-bit implementation released in 1992. Several

8 PowerPC G3,G4, G5 นายอธิบดี มาลีหวล 503021216-6 นส. อนามิกา พิพัฒนมง คล 503021217-4 นส. อภิญญา แก้วหอม 503021218-2 PowerPC G3,G4, G5 นายอธิบดี มาลีหวล 503021216-6 นส. อนามิกา พิพัฒนมง คล 503021217-4 นส. อภิญญา แก้วหอม 503021218-2


ดาวน์โหลด ppt “ PowerPC G3,G4,G5 ”. PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google