งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ PowerPC G3,G4,G5 ”. PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ PowerPC G3,G4,G5 ”. PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ PowerPC G3,G4,G5 ”

2 PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola)

3 เมื่อ ค. ศ ในช่วงแรกนั้นเพาเวอร์ พีซีออกแบบมาสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล แต่ภายหลัง เพาเวอร์พีซี ก็ได้รับ ความนิยมในวงการ คอมพิวเตอร์ฝังตัว และ คอมพิวเตอร์สมรรถนะ สูงเช่นกัน เมื่อ ค. ศ ในช่วงแรกนั้นเพาเวอร์ พีซีออกแบบมาสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล แต่ภายหลัง เพาเวอร์พีซี ก็ได้รับ ความนิยมในวงการ คอมพิวเตอร์ฝังตัว และ คอมพิวเตอร์สมรรถนะ สูงเช่นกัน

4 เพาเวอร์พีซีถูก ในไปใช้ในเครื่องแมค อินทอชของแอปเปิล รุ่นที่ออกระหว่าง ค. ศ ค. ศ และเครื่องเล่นวิดีโอเกม หลายรุ่น เช่น เพาเวอร์พีซีถูก ในไปใช้ในเครื่องแมค อินทอชของแอปเปิล รุ่นที่ออกระหว่าง ค. ศ ค. ศ และเครื่องเล่นวิดีโอเกม หลายรุ่น เช่น นินเทนโด เกมคิวบ์, เอ็กซ์บ็อกซ์ 360, เพลย์ สเตชั่น 3 และนินเทนโด วี

5 สถาปัตยกรรม เพาเวอร์พีซีนั้น พัฒนาต่อมาจาก สถาปัตยกรรม POWER ของ ไอบีเอ็มเอง

6 The PowerPC is a RISC microprocessor architecture developed by IBM, Motorola and Apple. The PowerPC architecture allows both 64-bit and 32-bit implementations RISCIBMMotorola AppleRISCIBMMotorola Apple

7 The first PowerPC microprocessor was the 601, a 32-bit implementation released in Several other 32-bit implementation). The first PowerPC microprocessor was the 601, a 32-bit implementation released in Several

8 PowerPC G3,G4, G5 นายอธิบดี มาลีหวล นส. อนามิกา พิพัฒนมง คล นส. อภิญญา แก้วหอม PowerPC G3,G4, G5 นายอธิบดี มาลีหวล นส. อนามิกา พิพัฒนมง คล นส. อภิญญา แก้วหอม


ดาวน์โหลด ppt “ PowerPC G3,G4,G5 ”. PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม Microprocessor แบบ RISC ซึ่ง ร่วมกันสร้างโดย พันธมิตร AIM (Apple-IBM- Motorola) PowerPC เป็น สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google