งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

2 Fourier Series 1.1 Periodic function - ถ้า nT = 2T, 3T, 4T,……. และเป็นคาบของ ฟังก์ชั่น f(x) สัญญาณจะเกิดซ้ำกัน ตามจำนวนรอบ หรือค่าของ n - ถ้า ฟังก์ชั่นที่มีคาบ 2 ในเทอม 1, cosx, sinx, cos2x, sin(2x),…,con(nx),sin(nxX จะได้ a o + a 1 cosx + b 1 sinx = a 2 cos(2x) + b 2 sin(2x)+..a n con(nx)=b n sin(nx)

3 Fourier Series 1.2 ทบทวน 1.2.1 จงหาคาบครบรอบ T ที่ น้อยที่สุดของ cosX = ………………………. sinX = ………………………. cos2X = ………………………. sin2X = ………………………. cos  X = ………………………. cos2  X = ………………………. sin2  X = ……………………….

4 Fourier Series 1.2 ทบทวน 1.2.2 หา

5 Fourier Series 1.2 ทบทวน ลองหา 1.2.3 หา

6 Fourier Series 1.2 ทบทวน 1.2.4 หา

7 Fourier Series 1.2 ทบทวน 1.2.5 หา


ดาวน์โหลด ppt Electrical Engineering Mathematic 11-210-321 คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า พินิจ เนื่องภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google