งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ... กรรณิกา กระจ่างถิ่น ชื่อเล่น... อัง ^__^’ เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 อายุ 23 คณะ.. วิทยาการจัดการ สาขา.. การจัดการ หมู่เรียน... บ.5306 รหัส...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ... กรรณิกา กระจ่างถิ่น ชื่อเล่น... อัง ^__^’ เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 อายุ 23 คณะ.. วิทยาการจัดการ สาขา.. การจัดการ หมู่เรียน... บ.5306 รหัส..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ... กรรณิกา กระจ่างถิ่น ชื่อเล่น... อัง ^__^’ เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 อายุ 23 คณะ.. วิทยาการจัดการ สาขา.. การจัดการ หมู่เรียน... บ.5306 รหัส... 534702241 นับถือศาสนาพุทธ โทร...088- 3313901 Honda_1107@hotmail.com

3 358 หมู่ 2 บ้านหญ้านาง ตำบล บ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120!!

4 ระดับ การศึกษา ชื่อสถานศึกษาปีที่จบ ประวัติการศึกษา

5 เป็นคนรักสนุก ทำ อะไรตรงๆ เปิดเผย ชอบธรรมชาติ เข้ากับ คนอื่นได้ง่าย จริงใจ รักสัตว์ ^__^”

6

7 ความฝันอัน สูงสุด มีครอบครัว ที่สมบูรณ์ แบบ มีบ้าน สวยๆ มีรถหรูๆขับมีหน้าที่การ งานที่มั่นคง

8

9

10 ชอบ ๆยิป โซ ที่สุด

11 My Dog

12 ไปดูงานที่ อยุธยา

13 อาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

14


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ... กรรณิกา กระจ่างถิ่น ชื่อเล่น... อัง ^__^’ เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 อายุ 23 คณะ.. วิทยาการจัดการ สาขา.. การจัดการ หมู่เรียน... บ.5306 รหัส...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google