งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

我的家 บ้านของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "我的家 บ้านของฉัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 我的家 บ้านของฉัน

2 สมาชิกภายในกลุ่ม น.ส. นริศรา พุ่มเผือก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/3
น.ส. นริศรา พุ่มเผือก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/3 น.ส. เบญจวรรณ ว่องวุ่น เลขที่ 19 ชั้น ม. 4/3 น.ส. มุทิตา เกียวซี เลขที่ 25 ชั้น ม.4/3 น.ส. ยุราพรรณ บุญประกอบ เลขที่ 26 ชั้น ม.4/3 น.ส.สุภาวดี เอียดชูทอง เลขที่ 43 ชั้น ม.4/3

3 我的家 这是我的家.我的家有七个人 , 有爷爷 , 奶奶 ,爸爸 , 妈妈 , 姐姐 , 妹妹和我 นี่คือบ้านของฉัน บ้านของฉันมีสมาชิก 7 คน มี ปู่ ย่า ตา พ่อ แม่ พี่สาว น้องสาว และฉัน

4 爷爷 yéye ปู่ 这是我的爷爷. นี่คือปู่ของฉัน 他是法官. เขาเป็นผู้พิพากษา

5 奶奶 năinai ย่า 这是我的奶奶. 她是护士. นี่คือย่าของฉัน เขาเป็นพยาบาล

6 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸. 他是工程师. นี่คือพ่อของฉัน เขาเป็นวิศวกร

7 妈妈 mama แม่ 这是我的妈妈. 她是秘书. นี่คือแม่ของฉัน เขาเป็นเลขา

8 姐姐 jiĕjie พี่สาว 这是我的姐姐. 她是建筑师. นี่คือพี่สาวของฉัน เขาเป็นสถาปนิก

9 妹妹 mèimei น้องสาว 这是我的妹妹. 她是作家. นี่คือน้องสาวของฉัน เขาเป็นนักเขียน

10 我 wŏ ฉัน 这是我. 我是演员. นี่คือฉัน ฉันเป็นนักแสดง

11 The end


ดาวน์โหลด ppt 我的家 บ้านของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google