งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

我的家 บ้านของฉัน. สมาชิกภายในกลุ่ม 1. น. ส. นริศรา พุ่มเผือก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/3 2. น. ส. เบญจวรรณ ว่องวุ่น เลขที่ 19 ชั้น ม. 4/3 3. น. ส. มุทิตา เกียวซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "我的家 บ้านของฉัน. สมาชิกภายในกลุ่ม 1. น. ส. นริศรา พุ่มเผือก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/3 2. น. ส. เบญจวรรณ ว่องวุ่น เลขที่ 19 ชั้น ม. 4/3 3. น. ส. มุทิตา เกียวซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 我的家 บ้านของฉัน

2 สมาชิกภายในกลุ่ม 1. น. ส. นริศรา พุ่มเผือก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/3 2. น. ส. เบญจวรรณ ว่องวุ่น เลขที่ 19 ชั้น ม. 4/3 3. น. ส. มุทิตา เกียวซี เลขที่ 25 ชั้น ม.4/3 4. น. ส. ยุราพรรณ บุญประกอบ เลขที่ 26 ชั้น ม.4/3 5. น. ส. สุภาวดี เอียดชูทอง เลขที่ 43 ชั้น ม.4/3

3 我的家 这是我的家. 我的家有七个人, 有爷爷, 奶奶, 爸爸, 妈妈, 姐姐, 妹妹和我 นี่คือบ้านของฉัน บ้านของฉันมีสมาชิก 7 คน มี ปู่ ย่า ตา พ่อ แม่ พี่สาว น้องสาว และ ฉัน

4 爷爷 yéye ปู่ 这是我的爷爷. นี่คือปู่ของ ฉัน 他是法官. เขาเป็นผู้ พิพากษา

5 奶奶 n ă inai ย่า 这是我的奶奶. 她是 她是护士. นี่คือย่าของฉัน เขาเป็นพยาบาล

6 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸. 他是工程师. นี่คือพ่อของฉัน เขาเป็นวิศวกร

7 妈妈 mama แม่ 这是我的妈妈. 她是 她是秘书. นี่คือแม่ของฉัน เขาเป็นเลขา

8 姐姐 ji ĕ jie พี่สาว 这是我的姐姐. 她是 她是建筑师. นี่คือพี่สาวของ ฉัน เขาเป็น สถาปนิก

9 妹妹 mèime i น้องสาว 这是我的妹妹. 她是 她是作家. นี่คือน้องสาว ของฉัน เขาเป็นนักเขียน

10 我 w ŏ ฉัน 这是我. 是 我是演员. นี่คือฉัน ฉันเป็น นักแสดง

11 The end


ดาวน์โหลด ppt 我的家 บ้านของฉัน. สมาชิกภายในกลุ่ม 1. น. ส. นริศรา พุ่มเผือก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/3 2. น. ส. เบญจวรรณ ว่องวุ่น เลขที่ 19 ชั้น ม. 4/3 3. น. ส. มุทิตา เกียวซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google