งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานชิ้นที่..1 ชื่อ น. ส. สุภาลัย หมายถม กลาง. ความหมายและคุณค่าของการ ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานชิ้นที่..1 ชื่อ น. ส. สุภาลัย หมายถม กลาง. ความหมายและคุณค่าของการ ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานชิ้นที่..1 ชื่อ น. ส. สุภาลัย หมายถม กลาง

2 ความหมายและคุณค่าของการ ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ สังคมในโลกปัจจุบัน

3 เทคโนโลยีด้านนี้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจง เป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะ คอยติดตามความก้าวหน้า อยู่ตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีก ด้วย

4 ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษา หลักการและเนื้อหาพื้นฐาน เป็นสำคัญ

5 การศึกษาด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็น เสมือนกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนโลก ของเรา

6 ในด้านต่างๆมากมายสังคม โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจาก สังคมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเป็น สังคมสารสนเทศ

7 การตัดสินใจในเรื่องต่างมัก ขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้กับ ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ สำคัญ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิด เลข


ดาวน์โหลด ppt งานชิ้นที่..1 ชื่อ น. ส. สุภาลัย หมายถม กลาง. ความหมายและคุณค่าของการ ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อ ความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google