งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเกิด ประวัติ การศึกษา พ่อ - แม่ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติ ประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเกิด ประวัติ การศึกษา พ่อ - แม่ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติ ประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเกิด ประวัติ การศึกษา พ่อ - แม่ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติ ประจำใจ

2 ชื่อ – สกุล ด. ญ. สิริยากร ใจลังกา มายด์ กลับหน้า หลัก

3 ที่อยู่ 48/1 ม.3 ตำบล แม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 กลับหน้า หลัก

4 อายุ 12 ปี วันเดือนปีเกิด 23 พฤศจิกายน 2544 กลับหน้า หลัก

5 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาล โรงเรียนอรุณโรจน์ศึกษา ระดับประถม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ระดับมัธยม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน กลับหน้า หลัก

6 พ่อ ชื่อ ด. ต. เฉลิม ใจลังกา แม่ ชื่อ นาง ชัญญา ณ ลำพูน กลับหน้า หลัก

7 สิ่งที่ชอบ เสียงดนตรี ทะเล สิ่งที่ไม่ชอบ สัตว์เลื้อยคลาน กลับหน้า หลัก

8 ความใฝ่ฝัน อยากเป็นนักดนตรี คติประจำใจ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ กลับหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - วันเกิด ประวัติ การศึกษา พ่อ - แม่ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติ ประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google